Seminari sobre motivació i participació activa

Seminari sobre motivació i participació activa

Aquest seminari té per objectiu plantejar les principals qüestions que estan relacionades amb la motivació acadèmica, la participació activa dels estudiants i l’aprenentatge significatiu. Els diversos elements teòrics i de reflexió s’aniran introduint en...
Taller sobre estratègies d’avaluació

Taller sobre estratègies d’avaluació

Aquest taller forma part del programa d’introducció a metodologies docents actives, adreçat a professorat interessat en conèixer algunes d’aquestes metodologies d’avaluació que s’estan implementant a la UdG. Es planteja com una formació bàsica sobre mètodes...
Estratègies de coaching aplicades a la docència

Estratègies de coaching aplicades a la docència

Per tal de donar resposta a les persones que es varen quedar en llista d’espera en la primera edició d’aquest taller de “coaching”, oferim aquesta nova edició oberta també a altres persones que hi estiguin interessades. Aquest taller pretén...