Publicació CIDUI: Evolució i reptes a través dels CIDUI

Publicació CIDUI: Evolució i reptes a través dels CIDUI

Al llarg dels darrers vint anys s’ha estès en l’Educació Superior l’interès per la docència, per la innovació docent i per l’avaluació dels aprenentatges dels estudiants, i els Congressos Internacionals de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) han estat un bon...