Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb:

  • La Facultat d’Educació i Psicologia en l’organització d’activitats de formació en Moodle per al professorat del centre
  • Institut IRQV en l’organització d’un curs sobre la integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu a la investigació en ciències social
  • L’Escolta politècnica Superior en l’organització d’una activitat sobre com millorar les fitxes de les assignatures
  • L’Escola de Doctorat en l’organització d’una formació sobre com dirigir grups de recerca i tesis doctorals
  • L’Oficina de Salut Laboral en l’organització d’una activitat de primers auxilis en accidents de laboratori
  • L’OITT en l’organització d’una jornada de gestió d’estratègies de comunicació i disseminació per a projectes europeus

 

 

Fes una piulada!