L’ICE participem a…

  • El Programa Margalida Comas, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat. Aquest programa, que neix amb la voluntat de modernitzar i adequar els mètodes docents d’aprenentatge set anys després de l’inici de les titulacions adaptadaes a l’Espai Europeu d’Educació Superior, està dirigit per Josep Eladi Baños, de la UPF.
  • Les jornades “Salir del armario: de la invisibilidad al reconocimiento de la buena docencia universitaria”, de la RED-U, celebrades a la Universidad de Jaén, el 22 i 23 de novembre de 2018.
  • El XXI Congrés Internacional EDUTEC (Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación), celebrat a la Universitat de Lleida, del 24 al 26 d’octubre de 2018.