Al llarg dels darrers vint anys s’ha estès en l’Educació Superior l’interès per la docència, per la innovació docent i per l’avaluació dels aprenentatges dels estudiants, i els Congressos Internacionals de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) han estat un bon catalitzador de l’esforç fet pel professorat universitari.

Els CIDUI han estat una resposta de les universitats públiques catalanes, a través dels seus ICE i unitats d’innovació docent, als nous reptes de l’educació superior en els temps actuals i a la voluntat dels seus professionals per innovar i millorar contínuament en la docència i l’aprenentatge dels estudiants.

La clau de la continuïtat d’aquests congressos, dels quals enguany se n’ha celebrat a Girona la desena edició, ha estat la cooperació interuniversitària i la coincidència en el temps d’una voluntat de transformació real de la institució, així com l’impuls de base dels professionals docents.

Amb la mirada posada en l’horitzó de les properes dècades, el llibre també analitza els desafiaments presents i futurs de la docència. L’obra permet accedir a part de la memòria del present universitari i formular alguns reptes sobre el futur de la Universitat en aspectes cabdals de la docència universitària i la innovació.

Accés a la publicació CIDUI (2018)

Fes una piulada!