Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

A càrrec de: Ernest Luz. Universitat de Girona

Objectius

 • Plantejar les qüestions fonamentals relacionades amb la motivació acadèmica, la participació activa i l’aprenentatge significatiu
 • Vincular teoria i bones pràctiques docents
 • Concretar actuacions docents orientades a la millora de la motivació acadèmica, la participació activa i l’aprenentatge significatiu dels alumnes
 • Assajar i reflexionar a l’entorn d’algunes pràctiques docents sorgides de la reflexió conjunta

Programa

Els temes que tractarem al llarg del Seminari són:

 • Definició de motivació, participació activa i aprenentatge significatiu
 • La disposició a l’aprenentatge
 • Factors higiènics i motivacionals
 • Motivació i necessitats humanes
 • Intel·ligència fluïda i intel·ligència cristal·litzada: impacte en la motivació
 • Motivació: expectativa i valor
 • Aprenentatge significatiu
 • Motivació i constructivisme
 • Procés d’atribució i aprenentatge
 • El plaer d’aprendre: motivació intrínseca
 • Relacions humanes i motivació
Metodologia
 • Reflexionarem sobre la motivació, la participació activa i l’aprenentatge a partir de les qüestions plantejades pels propis participants i el formador
 • Els diversos elements teòrics emmarcats dins de la psicologia de la motivació i de l’educació s’aniran introduint en funció dels interessos dels participants i l’evolució del seminari
 • Es proposarà als participants d’assajar en la seva pràctica docent algunes de les conclusions i concrecions durant l’interval inter-sessions. I, el comentari d’aquesta pràctica serà el punt de partida de la segona sessió del seminari
Calendari i horari: 8 d’abril i 13 de maig de 2019 de 9.30 a 12.30h
Lloc: Parc Científic i Tecnològic. Edifici J. Casademont. Pic de Peguera, 15  Porta B, 1ª pl. Aula Formació 6
Termini de matrícula: 7 de gener de 2019 fins a l’1 d’abril de 2019
Fes una piulada!