Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Accés al curs: La Meva>Docència>Cursos

Aquest curs està estructurat en tres nivells de dificultat: inicial, mig i avançat. Inclou sis àmbits de contingut referits a com organitzar l’assignatura, com explicar-la, com oferir continguts, com preparar activitats, com avaluar-les i com comunicar-nos amb l’estudiantat.

També inclou un qüestionari d’autoavaluació del nivell bàsic; una vegada es completa aquest qüestionari es pot accedir als nivells superiors del curs.

Cal que tot el professorat realitzi com a mínim el nivell bàsic, atès que inclou els continguts definits com a competències mínimes.

L’ICE expedirà una certificació de compleció del nivell bàsic. Es començaran a expedir a partir de la primera setmana de setembre i s’aniran expedint periòdicament per a totes les persones que vagin completant el curs). Aquests certificats són digitals i estaran disponibles en el vostre expedient personal de formació (el podeu consultar a la web de l’ICE>Activitats de formació). Rebreu una notificació quan estigui disponible.

El curs restarà obert a La Meva sense límit de tancament de manera que tothom el pugui anar realitzant a mida que es vagi completant (accés al curs).

D’altra banda, està previst organitzar noves sessions en línia al llarg del curs sobre aspectes concrets de Moodle. Us n’informarem en propers Butlletins.

Fes una piulada!