Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

L’objectiu de la jornada és presentar i compartir algunes experiències d’implementació a l’aula realitzades per participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa.
Es posaran en comú aspectes positius de les experiències,, estratègies reeixides, punts febles, reptes futurs ..
I això tant des de la perspectiva del professorat com dels estudiants que hi han participat.

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

En aquesta sessió es presentaran els projectes interdisciplinaris realitzats per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes interdisciplinari i en els quals hi han participat estudiants de diferents centres.
L’objectiu d’aquestes experiències, realitzades amb els estudiants fora de l’aula habitual, és promoure el desenvolupament de competències estretament vinculades amb el món professional.

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Aquest taller, organitzat pel Servei de Llengües Modernes amb la col·laboració de l'ICE Josep Pallach, es realitzarà el 29 de març de 9,30 a 13,30h al Campus Montilivi. Està adreçat al PDI de la Universitat de Girona que fa docència en anglès o té la intenció de...

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

En aquest curs aprendrem a desenvolupar competències que permetin evitar la ceguesa al gènere en la docència, aplicant metodologies docents i avaluatives sensibles al mateix; de trobar i solucionar les desigualtats per raó de sexe i gènere, permetent així impartir una docència d’acord a aquestes competències en l’alumnat.

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

En aquesta sessió el professor Stark ens explicarà les iniciatives d’aprenentatge servei que ha impulsat en la seva universitat i en la seva comunitat i les estratègies i el joc que ha dissenyat per fomentar la reflexió en aquests programes.
Wolfgang Stark és professor-doctor de la Universität Duisburg-Essen, psicòleg expert en empoderament, transformació social i aprenentatge servei. Ha fet diversos estudis sobre creativitat, una competència que considera que és de base crítica i que ha d’estar al servei de la construcció de comunitat i del canvi social.

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

La idea principal d’aquesta activitat es recolza en el coneixement del propi cos, ja que entenem que si es coneix com es treballa a la feina, quines parts del cos s’utilitzen en excés i de forma innecessària, si s’aprenen tècniques per a fer-hi front, no només es treballarà millor, sinó que es guanyarà en qualitat de vida.

Emocions i relacions poderoses

Emocions i relacions poderoses

En aquest taller s’experimentarà de forma pràctica i vivencial, un procés de descoberta dels hàbits i emocions que condicionen l’assoliment dels reptes que ens plantegem. Es potenciarà la capacitat per facilitar que l’entorn personal i el professional siguin espais enriquidors on poder créixer i gaudir i es facilitaran estratègies per transformar les emocions, ser conscients de les necessitats i dissenyar converses idònies per a cada moment.

Taller sobre la implementació de l’Aprenentatge per Projectes

Taller sobre la implementació de l’Aprenentatge per Projectes

Aquest taller està pensat per a què des del primer moment cada participant dissenyi el seu propi projecte, al mateix temps que reflexiona sobre la metodologia d’aprenentatge proposada. El taller inclou, durant el període comprès entre la primera sessió presencial i la segona, l’elaboració i la implementació a l’aula, per part dels participants, d’un projecte d’APP. Inclou també la realització de tutories, online o presencials, per al seguiment de la planificació i l’aplicació a l’aula.

Cursos d’anglès per a la docència

Cursos d’anglès per a la docència

El Servei de Llengües Modernes i l’ICE J. Pallach col·laboren en l’organització de cursos per millorar l’ús de la llengua anglesa en la docència. En aquests moments i, fins el 14 de desembre de 2018, està obert el termini de matrícula als cursos sobre Academic english for teaching purposes, Attending meetings and conferences, Presenting your research in english i Writing an academic paper in english.

La integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu a la investigació en ciències socials

La integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu a la investigació en ciències socials

La combinació d’enfocaments d’anàlisi quantitatius i qualitatius és una realitat de la recerca avançada a les ciències socials. La diversitat de coneixements desenvolupats a aquesta interconnexió mostren la seva importància.
En aquest curs, es tracta de desenvolupar una aproximació centrada en algunes de les principals cruïlles entre els dos grans enfocaments. El plantejament és introductori, però intentant completar la formació dels investigadors i investigadores que participaran

Gestió del temps. Les bases de l’organització personal

Gestió del temps. Les bases de l’organització personal

L’objectiu de l’activitat és oferir als participants eines adequades que permetin organitzar-se les tasques i programar-se les feines de manera òptima. També s’ensenyaran diferents tipus de lladres externs i s’oferiran eines per disminuir-ne els efectes. Finalment, es donaran indicacions per elaborar un pla individual de treball.

DETOX de dades. Com controlar la nostra vida digital

DETOX de dades. Com controlar la nostra vida digital

Aquest curs està dirigit a persones interessades en gestionar millor les seves dades personals en entorns digitals.

Els objectius del curs són entendre el valor de la privacitat, aprendre a protegir l’entorn personal a les xarxes socials i a internet i disposar d’eines per augmentar la privacitat i entendre com funciona a internet.

URKUND: prevenció i detecció del plagi

URKUND: prevenció i detecció del plagi

L’objectiu d’aquesta activitat és donar eines al professorat per afavorir la prevenció i detecció del plagi en els treballs acadèmics dels estudiants.
Es tractaran qüestions com la prevenció i la detecció del plagi, les formes de plagi, bones pràctiques per evitar el plagi, la càrrega de documents a URKUND, la interpretació de l’informe de resultats, etc. Per tal de facilitar l’assistència, es realitzarà en els tres campus de la UdG.

Mou-te a la feina

Mou-te a la feina

L’objectiu d’aquesta iniciativa, promoguda des de UdG saludable, és facilitar eines útils, reals i pràctiques per utilitzar no només al llarg de la jornada laboral, sinó també fora d’aquesta. La idea principal es recolza en el coneixement del propi cos, per tal de treballar millor i guanyar en qualitat de vida.

Direcció de grups de recerca i tesis doctorals

Direcció de grups de recerca i tesis doctorals

Curs de set sessions pensat especialment, però no únicament, per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG (postdocs, RyCs, lectors, agregats i titulars joves…). La idea és parlar de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament, gestió de projectes, publicació i divulgació de la recerca i visibilitat, etc.

Subscriu-te al nostre butlletí!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Rebràs un correu amb les darreres notícies cada mes!

Gràcies! Rebràs un correu per confirmar la teva subscripció!