Curs d’excel avançat (Primera part)

Curs d’excel avançat (Primera part)

Aquest curs s’adreça a persones usuàries que ja treballen amb aquest programa i que volen tenir un major coneixement de les funcions avançades que ofereix.

Entre d’altres elements es treballaran el foramt de cel·les, l’ordenaci´de dades, fòrmules, filtres, taules dinàmiques, gràfis, etc.

Mendeley. Funcionament del gestor bibliogràfic

Mendeley. Funcionament del gestor bibliogràfic

Mendeley és una aplicació web i d’escriptori que permet gestionar i compartir referències bibliogràfiques i documents d’investigació, trobar noves referències i documents i col·laborar en línia.

En aquest curs s’aprendrà a utilitzar l’aplicació MendeleyWeb i Desktop. També es donaran eines per a organitzar les referències i treballar sobre els documents guardats

Mou-te a la feina

Mou-te a la feina

El curs Mou-te a la feina es planteja com una eina bàsica d’activitat física per conscienciar de la importància de cuidar la salut, també al lloc de treball, com a base de la qualitat de vida.
L’objectiu principal és que els participants adquireixin uns coneixements pràctics, reals i propers, per poder-los aplicar a la feina.

Estem treballant en les activitats per al curs vinent…

Estem treballant en les activitats per al curs vinent…

En aquests moments estem treballant per preparar la nova proposta d’activitats de formació i innovació docent de cara al curs 2019-2020.

Properament, s’enviarà a tot el PDI l’enquesta de detecció de necessitats de formació, actualització i innovació docent que s’envia cada any amb l’objectiu de recollir demandes i propostes del professorat.

A la web de l’ICE podeu consultar les activitats realitzades al llarg d’aquest curs, algunes de les quals s’estan duent a terme encara aquests dies.

Taller sobre habilitats per comunicar en públic

Taller sobre habilitats per comunicar en públic

Aquest curs té com a finalitat desenvolupar les habilitats comunicatives individuals.
S’aportaran recursos i eines que tots tenim al nostres abast i que aprendrem a posar en pràctica, amb la finalitat de poder aplicar-los en múltiples situacions professionals.
El curs s’estructura en cinc unitats temàtiques, que es treballaran de forma pràctica a partir de la introducció d’elements i conceptes teòrics.

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Quines característiques ha de tenir una docència amb perspectiva de gènere?
Per respondre a aquesta pregunta, tractarem aspectes com el desenvolupament de competències que ens permetin evitar la ceguesa al gènere en la docència, metodologies docents i entorns d’aprenentatge inclusius i sensibles al gènere, protocols d’actuació davant situacions de violència o assetjament, etc.

ICEberg Day 2019.   Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen

ICEberg Day 2019. Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen

El 20 de juny de 2019 tindrà lloc el tercer ICEberg Day.
En aquesta ocasió comptarem amb Ismael Peña-López, expert en l’impacte de les TIC en la societat, sobretot en institucions educatives i polítiques.

Ismael Peña-López ens proposarà eines i estratègies per preparar els estudiants perquè siguin capaços d’aprendre quan el professor/a ja no hi és.

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

En aquesta jornada es presentaran i compartiran experiències d’aula inversa realitzades en el marc del “Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa”.
S’analitzaran aspectes positius de les experiències, estratègies reeixides, punts febles i reptes futurs.
I per a això, comptarem tant amb el professorat que les ha implementat com amb els estudiants que hi han participat.

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

L’objectiu d’aquest taller és conèixer altres maneres d’avaluar per innovar a l’aula. Es donaran eines per aplicar l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació entre iguals.
El taller inclou tres sessions presencials i dos períodes de treball no presencial en els quals s’aplicaran a l’aula activitats d’avaluació concretes i es comptarà amb la tutorització i el seguiment personalitzat per part dels ponents.

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

En aquesta sessió es presentaran els projectes interdisciplinaris realitzats per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes interdisciplinari i en els quals hi han participat estudiants de diferents centres.
L’objectiu d’aquestes experiències, realitzades amb els estudiants fora de l’aula habitual, és promoure el desenvolupament de competències estretament vinculades amb el món professional.

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Aquest taller, organitzat pel Servei de Llengües Modernes amb la col·laboració de l'ICE Josep Pallach, es realitzarà el 29 de març de 9,30 a 13,30h al Campus Montilivi. Està adreçat al PDI de la Universitat de Girona que fa docència en anglès o té la intenció de...

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

En aquesta sessió el professor Stark ens explicarà les iniciatives d’aprenentatge servei que ha impulsat en la seva universitat i en la seva comunitat i les estratègies i el joc que ha dissenyat per fomentar la reflexió en aquests programes.
Wolfgang Stark és professor-doctor de la Universität Duisburg-Essen, psicòleg expert en empoderament, transformació social i aprenentatge servei. Ha fet diversos estudis sobre creativitat, una competència que considera que és de base crítica i que ha d’estar al servei de la construcció de comunitat i del canvi social.

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

La idea principal d’aquesta activitat es recolza en el coneixement del propi cos, ja que entenem que si es coneix com es treballa a la feina, quines parts del cos s’utilitzen en excés i de forma innecessària, si s’aprenen tècniques per a fer-hi front, no només es treballarà millor, sinó que es guanyarà en qualitat de vida.

Emocions i relacions poderoses

Emocions i relacions poderoses

En aquest taller s’experimentarà de forma pràctica i vivencial, un procés de descoberta dels hàbits i emocions que condicionen l’assoliment dels reptes que ens plantegem. Es potenciarà la capacitat per facilitar que l’entorn personal i el professional siguin espais enriquidors on poder créixer i gaudir i es facilitaran estratègies per transformar les emocions, ser conscients de les necessitats i dissenyar converses idònies per a cada moment.

Subscriu-te al nostre butlletí!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Rebràs un correu amb les darreres notícies cada mes!

Gràcies! Rebràs un correu per confirmar la teva subscripció!