Qüestionaris tipus test

Qüestionaris tipus test

Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una fracció del valor de la pregunta. Moodle permet crear aquest tipus de qüestionaris.

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

Barcelona, 30 de maig de 2019 L'evolució de la tecnologia i, concretament, la Intel·ligència Artificial ens situa davant nous escenaris que des dels entorns educatius hem d'analitzar per a plantejar les nostres accions en relació al futur de l'educació. El Fòrum...

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

L’objectiu de la jornada és presentar i compartir algunes experiències d’implementació a l’aula realitzades per participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa.
Es posaran en comú aspectes positius de les experiències,, estratègies reeixides, punts febles, reptes futurs ..
I això tant des de la perspectiva del professorat com dels estudiants que hi han participat.

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

En aquesta sessió es presentaran els projectes interdisciplinaris realitzats per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes interdisciplinari i en els quals hi han participat estudiants de diferents centres.
L’objectiu d’aquestes experiències, realitzades amb els estudiants fora de l’aula habitual, és promoure el desenvolupament de competències estretament vinculades amb el món professional.

Podcàsting

Podcàsting

En docència podem fer servir els podcasts per a distribuir continguts en format d’àudio o, fins i tot, per incrustar-los en les nostres assignatures de Moodle (o de qualsevol altre lloc web). La idea és que l’alumnat pugui escoltar-lo en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

La nova sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG. Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades.
Disposa de càmera professional, sistema d’il·luminació amb plafons led, colorama amb tres tipus de fons, diverses opcions de gravació de so, ordinadors per a captura i edició de vídeo i projector.

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Estrenem un nou espai sobre Metodologies Docents Actives a la web de l’ICEberg.
Hi anirem presentant les diferents metodologies que s’estan implementant a la nostra universitat. Cada metodologia inclou una breu explicació, exemples, aplicacions pràctiques dutes a terme per professorat de la UdG, i referències a estudis, articles i presentacions sobre aquestes experiències.

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l'actualització professional en l'àmbit de la docència a la UdG, des de l'ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest segon semestre, estem...

Altres activitats que estem organitzant

Altres activitats que estem organitzant

Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament noves activitats de formació i actualització docent: Sobre docència universitària i innovació docent:Nou ICEberg Day d'enguany (juny'19)Sobre metodologies docents actives:Taller sobre estratègies d'avaluació a...

Rúbriques d’avaluació

Rúbriques d’avaluació

Una rúbrica és un instrument d’avaluació formativa que és molt útil tant per a l’alumnat com per al professorat. Moodle permet utilitzar rúbriques d’avaluació en les activitats del tipus Tasca.

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf arriba a la seva cinquena edició reunint un grup excepcional de creadors locals i internacionals que, en el seu dia a dia, aborden el món des d’una perspectiva (A) i amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M; des de la música de Sam Aaron fins al teatre de myPERFORM; des de l’art de la Tate, fins a diverses iniciatives que fan de l’ABP, les experiències vitals i l’avaluació, un acte d’intensa creació.

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet és un recurs en línia que permet crear un mur o tauler en el que s’hi poden afegir imatges, textos o, fins i tot, vídeo i enllaços. El principal avantatge d’aquesta eina és que el contingut es pot crear de forma col·laborativa i que es pot compartir a través de la xarxa.

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Aquest taller, organitzat pel Servei de Llengües Modernes amb la col·laboració de l'ICE Josep Pallach, es realitzarà el 29 de març de 9,30 a 13,30h al Campus Montilivi. Està adreçat al PDI de la Universitat de Girona que fa docència en anglès o té la intenció de...

Symposium Internacional sobre Aprenentatge Cooperatiu. 9 i 10 de maig de 2019

Symposium Internacional sobre Aprenentatge Cooperatiu. 9 i 10 de maig de 2019

La Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu de l’ICE Josep Pallach, organitza aquest simposi internacional que tindrà lloc al Campus Barri Vell de la UdG. Comptarà amb intervencions d’especialistes, d’universitats catalanes i també estrangeres.
El programa del Simposi inclou conferències, workshops i presentació de pòsters.