La mobilitat dels estudiants

La mobilitat dels estudiants

En aquesta sessió es presentaran, entre d’altres aspectes, els principals programes de mobilitat, així com els processos de mobilitat i el rol de l’Oficina de Relacions Exteriors i dels centres.

Propers cursos d’anglès per a la docència

Propers cursos d’anglès per a la docència

Des del Servei de Llengües Modernes amb la col·laboració de l’ICE, s’han organitzat una sèrie d’activitats per millorar l’ús de la llengua anglesa en la docència. En breu s’obrirà la matrícula.
Consulteu la relació de cursos que s’han preparat.

Habilitats fonamentals per parlar en públic

Habilitats fonamentals per parlar en públic

Aquest webinar té com a finalitat presentar les habilitats comunicatives essencials per a qualsevol professional que es relacioni habitualment amb agents interns i externs al seu departament o unitat.
Presentarem recursos i eines que tots tenim al nostres abast i que podem posar en pràctica fàcilment.

Enyores el Movie Maker? Prova Microsoft Photos

Enyores el Movie Maker? Prova Microsoft Photos

Recordeu Movie Maker? Es tractava d’un editor de vídeo per a dispositius Windows que era molt simple d’utiitzar però amb el que s’aconseguien vídeos prou dignes. Una alternativa que ens pot ajudar a oblidar aquesta eina és Microsoft Photos.

Infografia: presentació i comunicació efectiva de dades

Infografia: presentació i comunicació efectiva de dades

Amb aquest curs aprendrem a convertir les dades en gràfics i a presentar informació comprensible. També a comprendre el procés de creació d’una infografia i d’una visualització de dades. I, finalment coneixerem les principals tècniques visuals per fer la presentació i la comunicació de dades més entenedora.

Direcció de grups de recerca i tesis doctorals

Direcció de grups de recerca i tesis doctorals

La idea és parlar de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, perspectiva de gènere en la recerca, publicació i divulgació de la recerca i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.
Sessions de 2 hores cadascuna (excepte les dues darreres que són de tres hores i una hora, respectivament).

Gestionar l’avaluació des de Moodle. T’hi apuntes?

Gestionar l’avaluació des de Moodle. T’hi apuntes?

Aquest webinar està centrat en la gestió de l’avaluació des de Moodle. Podràs descobrir com crear tasques d’avaluació, preparar qüestionaris i gestionar el qualificador de forma efectiva per aconseguir que Moodle s’encarregui de fer tota la feina del càlcul de la nota final i d’informar-ne puntualment a l’estudiantat.

Webinar: EduSat – plataforma educativa per l’observació de la Terra

Webinar: EduSat – plataforma educativa per l’observació de la Terra

L’objectiu del webinar és presentar el web EduSat, una plataforma web d’autoaprenentatge per apropar a estudiants i professors els conceptes de la teledetecció i les imatges de satèl·lit del programa Copernicus, d’observació de la Terra.
També, es mostrarà EO Browser, un senzill visor que proporciona imatges satèl·lit del programa Copernicus de forma oberta i gratuïta.

Segona edició del Premi d’innovació docent ICEberg UdG.

Segona edició del Premi d’innovació docent ICEberg UdG.

L’ICE va convocar aquesta segona edició del Premi ICEberg UdG, amb la finalitat de fomentar la innovació docent a la Universitat de Girona i premiar les millors iniciatives dutes a terme en el context d’un o varis estudis.
El passat 30 de setembre va finalitzar el termini per presentar projectes. L’adjudicació es farà pública abans del 21 de desembre.

Com redactar documents administratius formals

Com redactar documents administratius formals

En aquest curs s’exposaran les eines lingüístiques per resoldre els dubtes de convencions formals i redacció que ofereix la xarxa. Posteriorment els participants hauran de resoldre casos pràctics a través de la plataforma Moodle, amb el suport tant del marc teòric com del professorat. El curs s’orientarà de manera pràctica i es demanarà als participants que hi aportin documents propis per tal de poder-los treballar i aprendre directament de casos reals.

La revista CIDUI al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert #RACO

La revista CIDUI al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert #RACO

Tots els números de la Revista #CIDUI es troben publicats al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (#RACO).

Hi trobareu tot el material documental generat arran de cada congrés: comunicacions i experiències presentades, conferències plenàries, seminaris, etc.
Les publicacions del CIDUI tenen una periodicitat biennal.