Guia “L’aprenentatge Servei a la Universitat”

Guia “L’aprenentatge Servei a la Universitat”

Aquesta guia elaborada per la XID sobre Aprenentatge Servei de l’ICE de la Universitat de Girona, presenta què és l’aprenentatge servei, enumera els elements clau y els criteris que s’han de seguir per fer un bon projecte d’ApS i dóna pautes per diferenciar l’ApS...

Observació de classes impartides en anglès i tutoria

Observació de classes impartides en anglès i tutoria

Des del SLM i l’ICE Josep Pallach posem en marxa una prova pilot del curs d’ “Observació de classes impartides en anglès i tutoria”, adreçat a professorat que estigui impartint docència en anglès i vulgui millorar tant en els aspectes lingüístics com metodològics i...

Seminari sobre motivació i participació activa

Seminari sobre motivació i participació activa

Aquest seminari té per objectiu plantejar les principals qüestions que estan relacionades amb la motivació acadèmica, la participació activa dels estudiants i l'aprenentatge significatiu. Els diversos elements teòrics i de reflexió s'aniran introduint en funció dels...

Taller sobre estratègies d’avaluació

Taller sobre estratègies d’avaluació

Aquest taller forma part del programa d’introducció a metodologies docents actives, adreçat a professorat interessat en conèixer algunes d’aquestes metodologies d'avaluació que s’estan implementant a la UdG. Es planteja com una formació bàsica sobre mètodes docents...

Estratègies de coaching aplicades a la docència

Estratègies de coaching aplicades a la docència

Per tal de donar resposta a les persones que es varen quedar en llista d'espera en la primera edició d'aquest taller de "coaching", oferim aquesta nova edició oberta també a altres persones que hi estiguin interessades. Aquest taller pretén aplicar els nous paradigmes...