Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb: Els estudis de GATE, en l'organització d'accions formatives i de suport per a la semipresencialització dels estudisLa Facultat de Medicina, en l’organització d’una activitat formativa sobre treball en equipLa...

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

En aquest curs aprendrem a desenvolupar competències que permetin evitar la ceguesa al gènere en la docència, aplicant metodologies docents i avaluatives sensibles al mateix; de trobar i solucionar les desigualtats per raó de sexe i gènere, permetent així impartir una docència d’acord a aquestes competències en l’alumnat.

URKUND: sistema antiplagi integrat a Moodle

URKUND: sistema antiplagi integrat a Moodle

Urkund és un sistema antiplagi que compara el document analitzat amb diverses fonts d’informació mostrant el percentatge de coincidències amb les fonts i una anàlisi completa dels resultats.

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

En aquesta sessió el professor Stark ens explicarà les iniciatives d’aprenentatge servei que ha impulsat en la seva universitat i en la seva comunitat i les estratègies i el joc que ha dissenyat per fomentar la reflexió en aquests programes.
Wolfgang Stark és professor-doctor de la Universität Duisburg-Essen, psicòleg expert en empoderament, transformació social i aprenentatge servei. Ha fet diversos estudis sobre creativitat, una competència que considera que és de base crítica i que ha d’estar al servei de la construcció de comunitat i del canvi social.

Pixlr: edició d’imatge digital a la xarxa

Pixlr: edició d’imatge digital a la xarxa

Pixlr Editor és una potent eina per editar imatges digitals a la xarxa sense necessitat de descarregar cap aplicació. Ofereix prestacions professionals com, per exemple, el tractament de capes, la substitució de colors o la transformació d’objectes, així com una gran oferta d’efectes.

Nova Sala de gravació de l’ICE

Nova Sala de gravació de l’ICE

Ens plau presentar-vos la Sala de gravació de l’ICE, un nou espai que posem a disposició de la comunitat UdG. Aquest espai està destinat a tot tipus de gravacions, tant docents com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades a...

Jornada “Què podem esperar de la transició energètica?”

Jornada “Què podem esperar de la transició energètica?”

Aquesta jornada, organitzada per la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles de la UdG, amb el suport de les empreses LC Paper 1881 SA i Wattia Innova SLU se celebrarà el dia 14 de febrer a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
L’objectiu d’aquesta jornada tècnica és sensibilitzar els principals actors de la nostra societat sobre un dels majors reptes al que ha de fer front el nostre planeta.

Noves Xarxes Innovació Docent curs 2018-2019

Noves Xarxes Innovació Docent curs 2018-2019

En la darrera enquesta de detecció de necessitats del PDI, es va posar de manifest l’interès perquè es constituïssin a la UdG dues noves Xarxes d’Innovació Docent sobre la metodologia de la classe inversa, d’una banda, i sobre temes de sostenibilitat i ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) en la docència, de l’altra.
Per això, des de l’ICE Josep Pallach, es va proposar a les persones que hi estiguessin interessades, d’assistir a les reunions que es van organitzar per plantejar la seva constitució.

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

Mou-te a la feina (2n Quadrimestre 2018-19)

La idea principal d’aquesta activitat es recolza en el coneixement del propi cos, ja que entenem que si es coneix com es treballa a la feina, quines parts del cos s’utilitzen en excés i de forma innecessària, si s’aprenen tècniques per a fer-hi front, no només es treballarà millor, sinó que es guanyarà en qualitat de vida.

Recursos d’ús lliure

Recursos d’ús lliure

Quan creem algun material per ser utilitzat a la nostra docència, sovint necessitem incloure-hi imatges, sons o vídeos. El que fem, llavors, és anar al nostre cercador d’internet preferit, escriure la paraula o paraules que ens ajudin a trobar allò que busquem, i seleccionar el recurs que més ens convenç.

Sovint fem aquesta acció sense tenir en compte els drets d’ús dels materials que reutilitzem per a les nostres produccions. Aquesta entrada es centra, precisament, en fer algun suggeriment per trobar recursos d’ús lliure.

Proposta de constitució de noves Xarxes Innovació Docent

Proposta de constitució de noves Xarxes Innovació Docent

En la darrera enquesta de detecció de necessitats del PDI, es va posar de manifest l’interès perquè es constituïssin a la UdG dues noves Xarxes d’Innovació Docent sobre la metodologia de la classe inversa, d’una banda, i sobre temes de sostenibilitat i ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), de l’altra.
Per això, des de l’ICE Josep Pallach, hem previst proposar-ne la seva constitució durant aquest curs.