Podcàsting

Podcàsting

En docència podem fer servir els podcasts per a distribuir continguts en format d’àudio o, fins i tot, per incrustar-los en les nostres assignatures de Moodle (o de qualsevol altre lloc web). La idea és que l’alumnat pugui escoltar-lo en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

La nova sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG. Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades.
Disposa de càmera professional, sistema d’il·luminació amb plafons led, colorama amb tres tipus de fons, diverses opcions de gravació de so, ordinadors per a captura i edició de vídeo i projector.

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Estrenem un nou espai sobre Metodologies Docents Actives a la web de l’ICEberg.
Hi anirem presentant les diferents metodologies que s’estan implementant a la nostra universitat. Cada metodologia inclou una breu explicació, exemples, aplicacions pràctiques dutes a terme per professorat de la UdG, i referències a estudis, articles i presentacions sobre aquestes experiències.

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l'actualització professional en l'àmbit de la docència a la UdG, des de l'ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest segon semestre, estem...

Altres activitats que estem organitzant

Altres activitats que estem organitzant

Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament noves activitats de formació i actualització docent: Sessions de formació sobre Moodle a demanda de centres, departaments i equips de professoratCursos per a la millora de la llengua anglesa en la docència, en...

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf arriba a la seva cinquena edició reunint un grup excepcional de creadors locals i internacionals que, en el seu dia a dia, aborden el món des d’una perspectiva (A) i amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M; des de la música de Sam Aaron fins al teatre de myPERFORM; des de l’art de la Tate, fins a diverses iniciatives que fan de l’ABP, les experiències vitals i l’avaluació, un acte d’intensa creació.

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet és un recurs en línia que permet crear un mur o tauler en el que s’hi poden afegir imatges, textos o, fins i tot, vídeo i enllaços. El principal avantatge d’aquesta eina és que el contingut es pot crear de forma col·laborativa i que es pot compartir a través de la xarxa.

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Taller English as a Medium of Instruction: workshop for Lecturers

Aquest taller, organitzat pel Servei de Llengües Modernes amb la col·laboració de l'ICE Josep Pallach, es realitzarà el 29 de març de 9,30 a 13,30h al Campus Montilivi. Està adreçat al PDI de la Universitat de Girona que fa docència en anglès o té la intenció de...

Symposium Internacional sobre Aprenentatge Cooperatiu. 9 i 10 de maig de 2019

Symposium Internacional sobre Aprenentatge Cooperatiu. 9 i 10 de maig de 2019

La Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu de l’ICE Josep Pallach, organitza aquest simposi internacional que tindrà lloc al Campus Barri Vell de la UdG. Comptarà amb intervencions d’especialistes, d’universitats catalanes i també estrangeres.
El programa del Simposi inclou conferències, workshops i presentació de pòsters.

Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb: Amb la Unitat de Compromís Social i la Unitat d’Igualtat de Gènere en l'organització d'activitats formatives sobre gènere.Els estudis de GATE, en l'organització d'accions formatives i de suport per a la...

URKUND: sistema antiplagi integrat a Moodle

URKUND: sistema antiplagi integrat a Moodle

Urkund és un sistema antiplagi que compara el document analitzat amb diverses fonts d’informació mostrant el percentatge de coincidències amb les fonts i una anàlisi completa dels resultats.

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

Using the Power of Engagement and Experience: Service Learning for Social Impact

En aquesta sessió el professor Stark ens explicarà les iniciatives d’aprenentatge servei que ha impulsat en la seva universitat i en la seva comunitat i les estratègies i el joc que ha dissenyat per fomentar la reflexió en aquests programes.
Wolfgang Stark és professor-doctor de la Universität Duisburg-Essen, psicòleg expert en empoderament, transformació social i aprenentatge servei. Ha fet diversos estudis sobre creativitat, una competència que considera que és de base crítica i que ha d’estar al servei de la construcció de comunitat i del canvi social.

Pixlr: edició d’imatge digital a la xarxa

Pixlr: edició d’imatge digital a la xarxa

Pixlr Editor és una potent eina per editar imatges digitals a la xarxa sense necessitat de descarregar cap aplicació. Ofereix prestacions professionals com, per exemple, el tractament de capes, la substitució de colors o la transformació d’objectes, així com una gran oferta d’efectes.