Photopea: un editor d’imatges de nivell superior

Photopea: un editor d’imatges de nivell superior

A la xarxa hi ha un gran nombre d’aplicacions gratuïtes destinades a l’edició gràfica digital. En aquest mateix espai de recursos n’hem presentat algun.
En aquesta ocasió us volem parlar de Photopea, un programa gratuït amb unes funcionalitats i un aspecte molt semblants a les del totpoderós Adobe Photoshop.

La Sala de gravació de l’ICE ja disposa de teleprompter

La Sala de gravació de l’ICE ja disposa de teleprompter

Encetem el curs amb una millora important a Sala de gravació de l’ICE: la instal·lació d’un teleprompter.
Amb aquesta nova eina el text es projecta sobre un mirall situat exactament davant la càmera i no cal desviar la mirada per seguir un guió o text situat en algun altre suport. Amb això, es facilita el procés d’enregistrament de vídeos i a més, el resultat obtingut és molt més professional.

Sessions de formació en Moodle per a centres i departaments

Sessions de formació en Moodle per a centres i departaments

Tens algun dubte sobre l’ús de Moodle en docència? Vols aprendre’n alguna nova funcionalitat? T’has adonat que els teus companys i companyes d’equip, de departament o de centre tenen les mateixes necessitats?
Des de l’ICE Josep Pallach, oferim sessions de formació sobre l’ús de Moodle en la docència a demanda de centres, departaments o equips de professorat.

Cursos virtuals de Català C1 i C2 per al PDI

Cursos virtuals de Català C1 i C2 per al PDI

El PDI de la UdG pot accedir gratuïtament als cursos de català de suficiència (C1 per a PDI) i als cursos de català superior (C2), oferts pel Servei de Llengües Modernes a tota la comunitat universitària.

Aquests cursos permeten acreditar el nivell de català.

Xarxes d’Innovació Docent (XID)

Xarxes d’Innovació Docent (XID)

Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG continuen amb la seva activitat. Les xarxes que estan actualment en actiu són: XID Aprenentatge Basat en ProblemesXID Aprenentatge CooperatiuXID AvaluacióXID Aprenentatge per ProjectesXID Aprenentatge per Projectes -...

Grups d’Innovació Docent (GID)

Grups d’Innovació Docent (GID)

Des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent (GID). Es tracta de grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora docent en el seu àmbit....

Vídeos de les presentacions a la Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Vídeos de les presentacions a la Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Ja es poden consultar a la web de l’ICE els vídeos de les diferents intervencions realitzades a la Jornada.

L’objectiu d’aquesta jornada era presentar i compartir les experiències d’implementació a l’aula realitzades per alguns dels participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa, dut a terme al llarg del curs 2017-2018.

Portafolis digital Mahara

Portafolis digital Mahara

El portafolis digital Mahara permet recollir documents, evidències d’aprenentatge, diaris, dades del currículum… A la UdG, aquest portafolis està vinculat amb Moodle, de manera que es poden plantejar tasques dins l’entorn Moodle que demanin a l’alumne de presentar contingut que tingui al portafolis digital.

Memòria d’activitats 2018-19

Memòria d’activitats 2018-19

Ja es pot consultar la Memòria de les activitats d’innovació docent, formació i actualització docent del PDI de la Universitat de Girona, realitzades per l’ICE durant el curs 2018-19.

Hi trobareu informació sobre les activitats de formació i les actuacions d’innovació docent dutes a terme, a més de dades de participació i altres qüestions.

Des de l’ICE col·laborem amb…

Des de l’ICE col·laborem amb…

Durant aquest semestre, des de l’ICE col·laborem amb: La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en l’organització d’una activitat formativa sobre estratègies d'actualització docent en l'àmbit de l'economia i l'empresaLa Facultat d'Infermeria en...

Participació de l’ICE en espais i xarxes interuniversitàries

Participació de l’ICE en espais i xarxes interuniversitàries

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l’actualització professional en l’àmbit de la docència a la UdG, des de l’ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest curs, estem participant...

Direcció de grups de recerca i Tesis Doctorals

Direcció de grups de recerca i Tesis Doctorals

Curs de set sessions pensat especialment però no únicament per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG (postdocs, RyCs, lectors, agregats i titulars joves…).
La idea és parlar de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, publicació i divulgació de la recerca i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.