Qüestionaris tipus test

Qüestionaris tipus test

Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una fracció del valor de la pregunta. Moodle permet crear aquest tipus de qüestionaris.

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

El Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia FIET 2019 es realitzarà el 30 de maig a Barcelona.
El FIET és un espai de trobada on figures de rellevància internacional del món de l’educació i la tecnologia, fan propostes sobre el seu paper transformador en un context digital.
En aquesta edició, el tema central és la Intel·ligència Artificial en l’Educació.

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

En aquesta jornada es presentaran i compartiran experiències d’aula inversa realitzades en el marc del “Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa”.
S’analitzaran aspectes positius de les experiències, estratègies reeixides, punts febles i reptes futurs.
I per a això, comptarem tant amb el professorat que les ha implementat com amb els estudiants que hi han participat.

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

L’objectiu d’aquest taller és conèixer altres maneres d’avaluar per innovar a l’aula. Es donaran eines per aplicar l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació entre iguals.
El taller inclou tres sessions presencials i dos períodes de treball no presencial en els quals s’aplicaran a l’aula activitats d’avaluació concretes i es comptarà amb la tutorització i el seguiment personalitzat per part dels ponents.

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

En aquesta sessió es presentaran els projectes interdisciplinaris realitzats per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes interdisciplinari i en els quals hi han participat estudiants de diferents centres.
L’objectiu d’aquestes experiències, realitzades amb els estudiants fora de l’aula habitual, és promoure el desenvolupament de competències estretament vinculades amb el món professional.

Podcàsting

Podcàsting

En docència podem fer servir els podcasts per a distribuir continguts en format d’àudio o, fins i tot, per incrustar-los en les nostres assignatures de Moodle (o de qualsevol altre lloc web). La idea és que l’alumnat pugui escoltar-lo en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

La nova sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG. Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades.
Disposa de càmera professional, sistema d’il·luminació amb plafons led, colorama amb tres tipus de fons, diverses opcions de gravació de so, ordinadors per a captura i edició de vídeo i projector.

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Estrenem un nou espai sobre Metodologies Docents Actives a la web de l’ICEberg.
Hi anirem presentant les diferents metodologies que s’estan implementant a la nostra universitat. Cada metodologia inclou una breu explicació, exemples, aplicacions pràctiques dutes a terme per professorat de la UdG, i referències a estudis, articles i presentacions sobre aquestes experiències.

Inaugurem la Sala de Gravació de l’ICE

Inaugurem la Sala de Gravació de l’ICE

El 26 de març a les 12h inaugurarem oficialment la Sala de Gravació de l’ICE. Hi esteu tots convidats.

Els que ens hi vulgueu acompanyar tindreu ocasió de conèixer els recursos i eines de què disposa la sala i provar les possibilitats que ofereix per gravar vídeos docents, informatius o divulgatius de projectes i experiències realitzades a la UdG.

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l'actualització professional en l'àmbit de la docència a la UdG, des de l'ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest segon semestre, estem...

Altres activitats que estem organitzant

Altres activitats que estem organitzant

Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament noves activitats de formació i actualització docent: Sessions de formació sobre Moodle a demanda de centres, departaments i equips de professoratCursos per a la millora de la llengua anglesa en la docència, en...

Rúbriques d’avaluació

Rúbriques d’avaluació

Una rúbrica és un instrument d’avaluació formativa que és molt útil tant per a l’alumnat com per al professorat. Moodle permet utilitzar rúbriques d’avaluació en les activitats del tipus Tasca.

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf Barcelona 2019

STEAMConf arriba a la seva cinquena edició reunint un grup excepcional de creadors locals i internacionals que, en el seu dia a dia, aborden el món des d’una perspectiva (A) i amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M; des de la música de Sam Aaron fins al teatre de myPERFORM; des de l’art de la Tate, fins a diverses iniciatives que fan de l’ABP, les experiències vitals i l’avaluació, un acte d’intensa creació.

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet: un mural col·laboratiu

Padlet és un recurs en línia que permet crear un mur o tauler en el que s’hi poden afegir imatges, textos o, fins i tot, vídeo i enllaços. El principal avantatge d’aquesta eina és que el contingut es pot crear de forma col·laborativa i que es pot compartir a través de la xarxa.