Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Quines característiques ha de tenir una docència amb perspectiva de gènere?
Per respondre a aquesta pregunta, tractarem aspectes com el desenvolupament de competències que ens permetin evitar la ceguesa al gènere en la docència, metodologies docents i entorns d’aprenentatge inclusius i sensibles al gènere, protocols d’actuació davant situacions de violència o assetjament, etc.

Nou ICEberg Day amb Ismael Peña-López

Nou ICEberg Day amb Ismael Peña-López

El 20 de juny de 2019 hem organitzat un nou ICEberg Day. Els ICEberg Days de la UdG estan impulsats per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

Són un espai de reflexió i debat sobre innovació, creativitat i educació.
En aquesta ocasió, comptarem amb Ismael Peña-López, que realitzarà la intervenció “Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen”.

ICEberg Day 2019.   Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen

ICEberg Day 2019. Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de xarxes que aprenen

El 20 de juny de 2019 tindrà lloc el tercer ICEberg Day.
En aquesta ocasió comptarem amb Ismael Peña-López, expert en l’impacte de les TIC en la societat, sobretot en institucions educatives i polítiques.

Ismael Peña-López ens proposarà eines i estratègies per preparar els estudiants perquè siguin capaços d’aprendre quan el professor/a ja no hi és.

Sala de gravació de l’ICE

Sala de gravació de l’ICE

La sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG.
Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades a la UdG.
Està oberta tots els dies laborables de 9 a 14h i s’ha previst que un membre de l’ICE doni suport i acompanyi en el procés de gravació i creació dels materials audiovisuals.

Qüestionaris tipus test

Qüestionaris tipus test

Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una fracció del valor de la pregunta. Moodle permet crear aquest tipus de qüestionaris.

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

FIET – Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia

El Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia FIET 2019 es realitzarà el 30 de maig a Barcelona.
El FIET és un espai de trobada on figures de rellevància internacional del món de l’educació i la tecnologia, fan propostes sobre el seu paper transformador en un context digital.
En aquesta edició, el tema central és la Intel·ligència Artificial en l’Educació.

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

Jornada “A la UdG flippegem. Experiències de classe inversa”

En aquesta jornada es presentaran i compartiran experiències d’aula inversa realitzades en el marc del “Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa”.
S’analitzaran aspectes positius de les experiències, estratègies reeixides, punts febles i reptes futurs.
I per a això, comptarem tant amb el professorat que les ha implementat com amb els estudiants que hi han participat.

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

Taller sobre Estratègies d’Avaluació a la Universitat

L’objectiu d’aquest taller és conèixer altres maneres d’avaluar per innovar a l’aula. Es donaran eines per aplicar l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació entre iguals.
El taller inclou tres sessions presencials i dos períodes de treball no presencial en els quals s’aplicaran a l’aula activitats d’avaluació concretes i es comptarà amb la tutorització i el seguiment personalitzat per part dels ponents.

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

Són possibles els projectes interdisciplinaris a la UdG? Experiències pràctiques d’APP i ApS

En aquesta sessió es presentaran els projectes interdisciplinaris realitzats per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge per Projectes interdisciplinari i en els quals hi han participat estudiants de diferents centres.
L’objectiu d’aquestes experiències, realitzades amb els estudiants fora de l’aula habitual, és promoure el desenvolupament de competències estretament vinculades amb el món professional.

Podcàsting

Podcàsting

En docència podem fer servir els podcasts per a distribuir continguts en format d’àudio o, fins i tot, per incrustar-los en les nostres assignatures de Moodle (o de qualsevol altre lloc web). La idea és que l’alumnat pugui escoltar-lo en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

Hem inaugurat la nova sala de gravació de l’ICE

La nova sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG. Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades.
Disposa de càmera professional, sistema d’il·luminació amb plafons led, colorama amb tres tipus de fons, diverses opcions de gravació de so, ordinadors per a captura i edició de vídeo i projector.

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Nou espai sobre Metodologies Docents Actives a l’ICEberg

Estrenem un nou espai sobre Metodologies Docents Actives a la web de l’ICEberg.
Hi anirem presentant les diferents metodologies que s’estan implementant a la nostra universitat. Cada metodologia inclou una breu explicació, exemples, aplicacions pràctiques dutes a terme per professorat de la UdG, i referències a estudis, articles i presentacions sobre aquestes experiències.

Inaugurem la Sala de Gravació de l’ICE

Inaugurem la Sala de Gravació de l’ICE

El 26 de març a les 12h inaugurarem oficialment la Sala de Gravació de l’ICE. Hi esteu tots convidats.

Els que ens hi vulgueu acompanyar tindreu ocasió de conèixer els recursos i eines de què disposa la sala i provar les possibilitats que ofereix per gravar vídeos docents, informatius o divulgatius de projectes i experiències realitzades a la UdG.