Activitats fantasma a Moodle

Activitats fantasma a Moodle

Si utilitzem molt l’entorn Moodle per a oferir activitats i recursos als estudiants, és probable que els nostres cursos acumulin molts ítems. Això pot resultar perdedor per als estudiants perquè se’ls pot fer molt difícil trobar allò que estan buscant. En...
Qüestionaris tipus test

Qüestionaris tipus test

Un dels usos més freqüents dels qüestionaris és el de crear proves d’avaluació que anomenem “tipus test” on hi ha una bateria de preguntes que, si es contesten correctament sumen punts i, en canvi, si es responen de forma incorrecta, es resta una...