Presentació: La infografia és una representació més visual que els propis textos, en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de manera gràfica, normalment figurativa. Neix com un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s’ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual.

Les institucions publiques del segle XXI es caracteritzen per dues realitats: per una banda, la gestió d’un volum de dades cada vegada més gran (big data) i per l’altra, la transparència. A aquests dos elements, les universitats hi afegeixen, a més, la transferència del coneixement a la societat com una de les seves principals responsabilitats. 

Arran d’aquestes realitats esdevé necessari ser capaç d’explicar més i millor els resultats dels treballs i recerques realitzades, així com les accions i els serveis que es duen a terme i, per tant, millorar les capacitats de comunicació i difusió.

Les infografies i les visualitzacions responen a aquestes noves necessitats ja que faciliten la síntesi, la presentació i difusió de la informació que es vol transmetre.

Com començar a fer la meva pròpia infografia? Hi ha algun tipus d’índex o pla? Quines eines puc fer servir per crear infografies efectives? En aquest curs tractarem de donar resposta a totes aquestes preguntes.

Objectius: Els objectius d’aquest curs són que els participants coneguin els criteris bàsics a tenir en compte a l’hora de fer una infografía, també algunes eines per dissenyar-les i gestionar-les i disposin d’una infografia propia acabada en finalitzar el curs.

Requisits: 
Cal que els participants portin el seu propi portàtil per realitzar el curs.

Metodologia: Les sessions combinaran exposicions del formador amb practiques de les eines i recursos treballats. Cada participant dissenyarà el seu propi projecte i comptarà amb el suport i orientacions del formador.

El programa inclou un període de treball personal entre les dues sessions presencials per tal que els participants defineixin i ordenin els elements de la infografía que vulguin crear.

Calendari: 1 i 8 d’octubre de 10h a 14h.

Lloc: ICE Josep Pallach. Parc Científic i Tecnològic. Edifici Jaume Casademont (Porta B). Primera Planta. Aula de reunions 5

Més informació i matrícula.

Fes una piulada!