Sessions de formació en Moodle per a centres i departaments

Sessions de formació en Moodle per a centres i departaments

Tens algun dubte sobre l’ús de Moodle en docència? Vols aprendre’n alguna nova funcionalitat? T’has adonat que els teus companys i companyes d’equip, de departament o de centre tenen les mateixes necessitats?
Des de l’ICE Josep Pallach, oferim sessions de formació sobre l’ús de Moodle en la docència a demanda de centres, departaments o equips de professorat.

Cursos virtuals de Català C1 i C2 per al PDI

Cursos virtuals de Català C1 i C2 per al PDI

El PDI de la UdG pot accedir gratuïtament als cursos de català de suficiència (C1 per a PDI) i als cursos de català superior (C2), oferts pel Servei de Llengües Modernes a tota la comunitat universitària.

Aquests cursos permeten acreditar el nivell de català.

Xarxes d’Innovació Docent (XID)

Xarxes d’Innovació Docent (XID)

Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG continuen amb la seva activitat. Les xarxes que estan actualment en actiu són: XID Aprenentatge Basat en ProblemesXID Aprenentatge CooperatiuXID AvaluacióXID Aprenentatge per ProjectesXID Aprenentatge per Projectes -...

Grups d’Innovació Docent (GID)

Grups d’Innovació Docent (GID)

Des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent (GID). Es tracta de grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora docent en el seu àmbit....

Des de l’ICE col·laborem amb…

Des de l’ICE col·laborem amb…

Durant aquest semestre, des de l’ICE col·laborem amb: La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en l’organització d’una activitat formativa sobre estratègies d'actualització docent en l'àmbit de l'economia i l'empresaLa Facultat d'Infermeria en...

Participació de l’ICE en espais i xarxes interuniversitàries

Participació de l’ICE en espais i xarxes interuniversitàries

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l’actualització professional en l’àmbit de la docència a la UdG, des de l’ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest curs, estem participant...

Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

Noves activitats del Servei de Llengües Modernes

El Servei de Llengües Modernes ofereix diferents accions en relació a les llengües anglesa i alemanya:

Examen Anglès B1
Examen Anglès B2 CLUC
Examen Anglès C1 CLUC:
Examen de capacitació en anglès per a PDI
Examen Alemany A2 ACLES

Consulteu els períodes de matrícula i les dates de les proves.

Sala de gravació de l’ICE

Sala de gravació de l’ICE

La sala de gravació de l’ICE està a disposició de tota la comunitat UdG.
Està destinada a tot tipus de gravacions, tant docents, com de caire informatiu o divulgatiu de projectes, recerques i experiències realitzades a la UdG.
Està oberta tots els dies laborables de 9 a 14h i s’ha previst que un membre de l’ICE doni suport i acompanyi en el procés de gravació i creació dels materials audiovisuals.

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

Aquest segon semestre, l’ICE participem a…

A més de les actuacions per promoure la innovació docent i l'actualització professional en l'àmbit de la docència a la UdG, des de l'ICE també participem en espais, xarxes i plataformes interuniversitàries sobre docència universitària. Aquest segon semestre, estem...

Altres activitats que estem organitzant

Altres activitats que estem organitzant

Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament noves activitats de formació i actualització docent: Sessions de formació sobre Moodle a demanda de centres, departaments i equips de professoratCursos per a la millora de la llengua anglesa en la docència, en...

Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant aquest semestre col·laborem amb…

Durant el segon semestre, des de l’ICE col·laborem amb: Amb la Unitat de Compromís Social i la Unitat d’Igualtat de Gènere en l'organització d'activitats formatives sobre gènere.Els estudis de GATE, en l'organització d'accions formatives i de suport per a la...

L’ús de la llengua anglesa en la docència: formacions

L’ús de la llengua anglesa en la docència: formacions

El Servei de Llengües Modernes (SLM) i l’ICE J. Pallach continuem col·laborant en l'organització de cursos per millorar de l’ús de la llengua anglesa en la docència i potenciar el seu ús a l’aula. Aquest curs s'han organitzat les activitats següents: Academic english...

Ús de l’anglès a la docència

Ús de l’anglès a la docència

El Servei de Llengües Modernes (SLM) i l’ICE J. Pallach continuem col·laborant per organitzar conjuntament cursos de millora de l’ús de la llengua anglesa en la docència i potenciar el seu ús a l’aula. De moment, i a l'espera de concretar altres accions, s'han...

L’ICE participem a…

L’ICE participem a…

L'ICE participem a... El Comitè Organitzador i a la Comissió Executiva del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI).  La propera edició del CIDUI serà el juliol del 2020. L'organització del Xè Simposi Internacional CIDUI 2019, que es...

Properes activitats que estem organitzant

Properes activitats que estem organitzant

Des de l'ICE estem treballant per organitzar properament les següents activitats de formació i actualització docent: Sobre docència universitària i innovació docent: Taller sobre estratègies d'avaluació Sobre metodologies docents actives Taller sobre l'Aprenentatge...

Subscriu-te al nostre butlletí!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Rebràs un correu amb les darreres notícies cada mes!

Gràcies! Rebràs un correu per confirmar la teva subscripció!