Entorn UdG: què és el que has de saber?

Entorn UdG: què és el que has de saber?

Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent Podeu accedir al contingut d’aquest curs anant a La Meva>Docència>Cursos Aquest curs inclou formació sobre: Seguretat i salut en l’activitat docent en...
Eines de docència i treball a distància

Eines de docència i treball a distància

Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent Podeu accedir al contingut d’aquest curs anant a La Meva>Docència>Cursos Aquest curs inclou informació i material sobre les eines següents: Blackboard...