Aprenentatge Basat en Problemes

En l’ABP el punt de partida és una situació problemàtica, el denominat «cas» que els estudiants han d’acabar resolent. D’aquesta manera aprenen continguts i habilitats a partir de la col·laboració entre ells per resoldre el problema, d’involucrar-se en una investigació autodirigida i de reflexionar sobre les seves pròpies experiències. S’aconsella que els casos que es proposa treballar siguin versemblants, interdisciplinaris en la mesura del possible, i que impactin per motivar als estudiants. La figura del tutor és clau per guiar tot el procés.

Exemple d’aplicació

Aplicació Pràctica aplicada a l’assignatura de Comptabilitat Financera

Tipus d’assignatura: Obligatòria
Grau: Comptabilitat i finances
Descripció:

L’assignatura s’estructura en diversos temes, cada un dels quals es treballa a través d’un cas ABP. Els casos s’acompanyen d’altres materials docents, que es poden treballar a l’aula o a casa, que ajuden a assimilar els continguts de l’assignatura.

Per exemple, un primer tema està dedicat a l’estudi de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). El cas ABP els hi proporciona un llistat de documents que l’empresa ha anat recopilant al llarg del trimestre (factures, nòmines, rebuts, etc.), i es demana a l’estudiantat que actuïn d’assessors i indiquin a l’empresa com ha de procedir.

Fora de l’aula, l’estudiantat ha de documentar-se sobre diversos aspectes relacionats amb aquest impost: sobre què recau, quins %, obligacions fiscals, models de presentació de les diferents liquidacions, etc. També han d’aprendre com registrar les operacions relacionades amb aquest impost.

A l’aula s’hi trobaran dues vegades. La primera per compartir amb el grup classe la informació que han trobat, que es recollirà en un document-resum, i la proposta d’assessoria que farà cada equip de treball per a l’empresa. En la segona se’ls presentarà un repte a resoldre, també per equips, que per a aquest tema serà la presentació oficial del model 300 de liquidació trimestral d’IVA.

Ús de Moodle:

Utilitzarem la plataforma Moodle per penjar l’enunciat dels casos ABP, els documents-resum, i lliurar al professor els documents que sol·liciti, en aquest cas la proposta d’assessoria i la solució del repte, a través d’activitats del tipus Tasca.

(Exemple aportat per Helena Benito, membre de la XID sobre ABP. ICE J. Pallach de la Universitat de Girona)

Experiències

ABP integrat en els estudis de Grau en Infermeria

Vídeo enregistrat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en el marc del projecte “Recull de bones pràctiques d’innovació docent”.

ABP en els estudis de Grau de Medicina

Vídeo enregistrat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en el marc del projecte “Recull de bones pràctiques d’innovació docent”.

Referències

El ABP: origen, modelos y técnicas afines
Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012).
El ABP: origen, modelos y técnicas afines“. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 14-18. Barcelona: Graó.

La implementación y transferibilidad del ABP
Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012). 
La implementación y transferibilidad del ABP”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 24-28. Barcelona: Graó.

L’aprenentatge basat en problemes en els estudis d’infermeria
Ballester Ferrando D; Fuentes Pumarola, C. (2010):
L’aprenentatge basat en problemes en els estudis d’infermeria , L’aprenentatge basat en problemes en els estudis d’infermeria .  (ESP): Documenta Universitaria, 2010. 

L’aprenentatge basat en problemes (ABP). De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d’estudiants
Orts, M. (2011): L’aprenentatge basat en problemes (ABP). 
De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d’estudiants. Graó Educació. Editorial Graó.

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la simulación en entornos virtuales como herramientas en la docencia de la comunicación en Medicina
Zamora, A., Cordón, F., Grau, A., Castro, T., et altri (2012): 
El Aprendizage Basado en Problemas (ABP) y la simulación en entornos virtuales como herramientas en la docencia de la comunicción en Medicina. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.