Metodologies

Incentivar la introducció de Metodologies Docents Actives (MDA) a les aules de la UdG és una de les nostres línies d’acció prioritàries. Les Xarxes d’Innovació Docent, impulsades per l’ICE des de l’any 2009, i més recentment els Grups d’Innovació Docent, que es van començar a constituir l’any 2016, han estat i continuen essent un dels motors constants d’aquest procés.