Aprenentatge Cooperatiu – Aprenentatge Col·laboratiu

En el treball cooperatiu, es considera que el professor és el responsable d’estructurar el procés. L’aula s’organitza en grups de treball i en equips especialitzats que realitzen tasques diferenciades i en els quals cada membre té una tasca i una responsabilitat concreta. Els estudiants depenen del treball dels seus companys per assolir el resultat comú, però la implicació amb el grup es pot limitar al moment en què s’inicia el procés i es reparteixen les tasques i responsabilitats, al moment en què les aportacions dels diferents membres s’uneixen. Algunes de les tècniques que se solen utilitzar en aquesta metodologia són el trencaclosques, les tutories entre iguals, els grups d’investigació i les wikis.

En el treball col·laboratiu es parteix d’una major autonomia dels membres del grup que s’impliquen directament tant en la definició de la tasca (objectius, fases a realitzar, producte final) com en la seva gestió (participació de cada membre, pla de treball, calendari, procés de revisió…). Els components del grup es reparteixen el treball en funció de les seves capacitats o interessos, i consensuen la dinàmica de treball i les normes de conducta. Es caracteritza també per utilitzar intensament les tecnologies de la informació i la comunicació.

Exemple d’aplicació

Aprenentatge Cooperatiu aplicat a l’Educació Física

Tipus d’assignatura:
Optativa
Grau:
Mestre d’educació infantil i primària
Descripció:
Les activitats que es descriuen responen a la tècnica anomenada Grups d’investigació. S’han portat a terme dintre i fora de l’aula amb l’objectiu d’elaborar una Unitat de Programació de 6 sessions d’Educació física escolar a través de reptes físics cooperatius.

En primer lloc, es fa una pluja de idees i de conceptes necessaris per l’elaboració d’una Unitat Didàctica a través de reptes físics cooperatius. Els temes que surten s’agrupen per centres d’interès i cada grup cooperatiu es fa responsable de  fer una cerca sobre el tema. A més, cada grup s’ha de fer responsable de preparar un petit dossier amb tota la informació sobre el tema tractat, juntament amb un mapa conceptual que haurà de penjar al moodle per tal que tots els seus companys puguin accedir a tota la informació. Cada grup cooperatiu ha de formular preguntes sobre el tema presentat pels seus companys i els experts les han de resoldre.

El següent pas és que els diferents grups cooperatius s’encarreguen d’un cicle educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5); cicle Inicial (1r i 2n curs de primària ), Cicle mitjà (3r i 4t curs de primària); Cicle superior (5è i 6è de primària). Cada estudiant pot encarregar-se d’un domini diferent del desenvolupament (físic i psicomotor, sensorial i perceptiu, cognitiu i lingüístic, i emocional i social). Un cop cada estudiant ha dut a terme el seu treball de recerca, cada grup posa en comú els seus coneixements per tal d’elaborar l’informe final i preparar la presentació. Així doncs, cada grup d’investigació es faria expert en una etapa evolutiva i llavors aprendrien sobre les altres etapes a partir de les exposicions orals dels seus companys (presentació tipus pòster).

Després d’aquesta activitat  la professora porta a terme una tutoria amb cada grup per tal de donar-los una retroalimentació personalitzada del treball realitzat i amb l’objectiu d’aclarir dubtes abans de realitzar la sessió a l’escola amb els alumnes de primària.

Fora de l’aula, l’alumnat ha de documentar-se sobre diversos aspectes relacionats amb el tema de treball, cercar articles, parlar amb mestres en actiu, crear reptes, experimentar els reptes. En les sessions a l’aula es comparteix tot allò cercat, treballat i experimentat.

Ús de Moodle

La plataforma Moodle resulta imprescindible com a  espai de comunicació i per compartir tot el material cercat i d’elaboració pròpia.

(Exemple aportat per Dolors Canyabate, de la XID sobre Aprenentatge Cooperatiu. ICE J. Pallach de la Universitat de Girona)

Referències

Guia sobre Aprenentatge Cooperatiu
Ruda, A. (coord.), Cañabate, D., Curós, M.P., Garcia-Romeu, J.A., Ministral, M., Planas, M., Sidera, F. i Vidal, O. (Amb la col·laboració de Mayugo, J. A., Solé, J., Wilson, N.) (2013). Guia sobre Aprenentatge Cooperatiu. Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu.

Nuevas perspectivas del Aprendizaje Cooperativa asistido por ordenador
Ruda, A. (coord.), Cañabate, D., Curós, M.P., Garcia-Romeu, M.L., Maguyo, J.A., Ministral, M., Planas, M., Sidera, F., Solé, J., i Vidal, O. (2012). Nuevas perspectivas del aprendizaje cooperativo asistido por ordenadorJornada sobre aprendizaje cooperativo 2013. Girona, 4 i 5 de juliol