Aprenentatge Per Projectes

L’APP proposa desenvolupar un projecte basat en el món real. Es pot articular en una assignatura o pot implicar la interconnexió entre diferents assignatures i, fins i tot, estudis. Per assegurar que tots els estudiants tenen els coneixements que es consideren bàsics i necessaris, habitualment també es preveuen activitats d’avaluació individuals que es poden anar realitzant periòdicament.

Exemple d’aplicació

APP aplicat en Planificació dels Processos de Fabricació

Assignatura:  Planificació dels Processos de Fabricació
Tipus d’assignatura: Optativa (15 alumnes)
Grau: Enginyeria Mecànica

L’APP busca un aprenentatge més actiu per part de l’alumnat integrant competències transversals i buscant un aprenentatge més autònom. S’inicia amb la presentació de l’anomenat “projecte” als estudiants (en aquest cas “Pròtesis mèdiques low cost”) a través del visionat d’un vídeo on es planteja una situació real relacionada amb el desenvolupament de pròtesis mèdiques per a animals. A continuació es debat a classe i els estudiants plantegen la necessitat de desenvolupar un projecte per dissenyar un tipus de pròtesis que ajudi als animals que pateixen algun tipus de deficiència física. Els alumnes prenen consciència de què existeix un ampli ventall de situacions en les que els animals necessiten ajuda per poder sobreviure o per millorar la seva qualitat de vida i que, actualment, es poden trobar patologies tan comunes com una displàsia de maluc en gossos, o altres menys comunes com la manca de les aletes d’un dofí. En relació al repte que afronten, els alumnes han de tenir en compte factors com l’àmplia varietat d’espècies que hi ha (des de les més comunes i fins a les més exòtiques) o els anys de vida que tenen els animals, però el fonamental és que el projecte sigui viable econòmicament. En aquest moment el professor forma grups de treball de 3 membres i és cada grup qui defineix les seves regles de funcionament, la plataforma de comunicació que utilitzaran fora de l’aula (Google Drive, Asana, …) i les trobades previstes inicialment. També és cada grup qui defineix les seves regles d’expulsió, d’obligat compliment i acceptades per tots, per tal que un equip no hagi d’assumir membres inactius. Els alumnes visualitzen altres vídeos de la plataforma TedTalks en referència a aquesta problemàtica i després de plantejar a classe diferents propostes mitjançant la tècnica de la pluja d‘idees acaben definint quin tipus de pròtesis desenvolupen dins del termini establert pel professor i que és de 10 setmanes.

En aquest termini el grup ha de realitzar diferents tasques, algunes de manera individual i d’altres grupals i que han d’ajudar a fer el disseny preliminar de la pròtesi “low cost”, desenvolupar el full de ruta de fabricació i acabar amb el disseny de detall. Per tal de realitzar totes aquestes tasques, els alumnes es documenten primer de manera individual sobre els diferents continguts associats al projecte i després ho posen en comú en el grup, a través de tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Durant les 10 setmanes de durada del projecte el professor realitza tutories programades de seguiment dels 5 grups, on els alumnes exposen l’estat en el que es troba la tasca encarregada, els problemes detectats, les solucions trobades, els dubtes i els passos a seguir en el futur. El professor els dona un feedback i els orienta. Els alumnes redacten actes d’aquestes tutories programades.

El professor facilita alguns recursos o materials als grups on s’inclouen les rúbriques i criteris d’avaluació, algunes fonts documentals com els dossiers de fabricació assistida per ordinador  i un calendari detallat. Gràcies a aquest calendari, els estudiants tenen, des del primer dia de classe, la programació de totes les activitats, sessions, tutories i lliuraments que impliquen el desenvolupament i la presentació final del projecte.

Ús de Moodle:

La plataforma Moodle pot servir com a lloc de referència per a la comunicació entre alumnes i amb el professorat des d’on es vinculen les altres aplicacions, eines i recursos que s’utilitzen a l’assignatura. També es pot utilitzar el fòrum de Moodle per a la l’intercanvi d’informació, per a l’assessorament o perquè els altres grups vegin com estan treballant els seus companys i companyes.

(Exemple aportat per la Xarxa d’Innovació Docent sobre APP. ICE J. Pallach de la Universitat de Girona)

Experiència

Desenvolupament de competències professionals amb projectes interdisciplinaris

Vídeo enregistrat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en el marc del projecte “Recull de bones pràctiques d’innovació docent”.

Escriptures i llenguatges audiovisuals o com crear contingut online per a un client real

Vídeo realitzat per Sílvia Espinosa, Aida Fuentes, i Albert Costa, dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme, guanyador de la 2a edició del PRemi d’Innovació Docent ICEberg UdG.

Referències

Guia pràctica per implementar l’aprenentatge basat en projectes a la universitat
Guia pràctica per implementar APP a la universitat. Guia elaborada per la XID sobre Aprenentatge per Projectes ICE
Espinosa Mirabet, S.; Puig Bargués, J; Ferrer Real, I.; Giménez Leal, G.; Soler Ortega, M. (2018). Guia pràctica per implementar l’aprenentatge basat en projectes a la universitat. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI. Girona, 4-6 de juliol de 2018 

Un modelo para diseñar aprendizajes mediante proyectos multidisciplinares
Espinosa-Mirabet, S.; Soler i Ortega, M.; Escoda, M.L.; Puig-Bargués, J.; Ferrer Real, I. (2015). Un modelo para diseñar aprendizajes mediante proyectos multidisciplinares. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 13 (3): 73-88.  

Como empezar fácil con PBL
Valero-García, M., García Zubia, J. (2011): Cómo empezar fácil con PBL. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática.