Regles d’or per fer docència no presencial

Abans de començar a veure de quina manera pots organitzar la teva docència no presencial, et volem explicar algunes regles d’or que són imprescindibles en una situació de docència a distància:

  • Consulta els canals de comunicació amb el teu estudiantat de forma periòdica. Et recomanem que facis un cop d’ull al correu electrònic un mínim de 2 o 3 cops per setmana. I el mateix si fas servir la missatgeria interna de Moodle o bé has obert algun fòrum de discussió a la teva assignatura.
  • Has de mantenir una certa regularitat amb la interacció amb l’estudiantat. Com que no tindràs el contacte presencial periòdic, et recomanem que et posis en contacte amb el teu estudiantat de tant en tant per crear la sensació que esteu al cas del que passa a la vostra assignatura.
  • Informa sempre de les novetats. És molt important que l’alumnat estigui al cas de tot allò que vas afegint a les teves assignatures. Utilitza algun canal de comunicació per informar-los puntualment.
  • Respecta l’horari que hagi indicat el teu centre o facultat per a les sessions de classe, realitzar tutories, fòrums, o per proposar noves tasques. D’aquesta manera evitràs solapaments amb altres assignatures i ajudaràs l’estudiantat a organitzar-se correctament.
  • Fes un ús racional de les videoconferències o vídeos. No és una bona idea substituir les classes presencials unidireccionals per sessions massives per videoconferència, excepte en situacions puntuals. Fes servir aquest recurs per fer activitats participatives, tutories o altres activitats amb grups petits. Gravar vídeos pot ser una bona alternativa; en aquest cas, procura que siguin curts. Utilitza la premissa “un concepte per vídeo”.
  • Confecciona un calendari de referència per a l’alumnat. Hi pots afegir les sessions previstes, les tasques d’avaluació i altra informació d’interès per al teu alumnat. Ves informant de les novetats quan hi hagi canvis.
  • Respecta els terminis de lliurament de tasques i de devolució de les seves qualificacions. És important mantenir la rigorositat en el lliurament de tasques durant la situació de docència no presencial. Dona feedback del treball de l’estudiantat quant abans, millor, bé sigui en forma de qualificació o de comentaris (també hem de ser rigorosos en això).

Utilitza, sempre que sigui possible, la plataforma Moodle com a espai central de comunicació, docència i avaluació amb l’estudiantat. Moodle és la plataforma virtual d’ensenyament i aprenentatge de la UdG. Vigent des de 2008, totes les assignatures estan organitzades amb aquesta plataforma i tot l’estudiant n’està familiaritzat. És, per tant, la nostra plataforma de formació a distància. Moodle pot donar resposta a les necessitats bàsiques per dur a terme docència virtual amb el nostre estudiantat: oferir recursos, proposar activitats, organitzar-los en grups, comunicar-m’hi i avaluar-los.