Com puc oferir recursos i continguts?

Els recursos més habituals que es solen compartir amb l’alumnat són fitxers i enllaços a espais web.

Fitxers

Moodle permet penjar qualsevol tipus de fitxer a la nostra assignatura: un fitxer de text, un full de càlcul, una presentació, una imatge, un vídeo… Cal fer servir el recurs Fitxer. L’única limitació que tenim és la mida del fitxer, que no pot superar els 100Mb (valor per defecte). Per a més informació, mira aquest vídeo sobre com es penja un fitxer.

Recomanacions:

  • Si no necessites que el teu alumnat editi el document de text que penges a l’assignatura, és millor utilitzar el format PDF.
  • Els arxius de vídeo solen pesar molt. Sovint, més de 100Mb. Si hem creat un vídeo i el volem compartir, la millor idea és penjar-lo en algun repositori de vídeos (YouTube, Vimeo…) i enllaçar-lo des de la nostra assignatura. Pots descobrir com fer-ho en aquest vídeo sobre com posar vídeos a la nostra assgnatura de Moodle.
  • Per defecte, la mida màxima dels fitxers que pot penjar el professorat és de 100Mb. En la major part dels casos aquesta quantitat ja va bé. Penjar arxius més grans, no és recomanable. De totes maneres, podem ampliar aquest valor a Administració > Edita paràmetres > Àrea de fitxers.

Enllaços

Si vols enllaçar un espai web interessant per al desenvolupament de la teva assignatura, Moodle t’ho posa ben fàcil. Per això hauràs d’afegir un recurs del tipus URL. Pots veure com es fa en aquest vídeo sobre el recurs URL.

Organitzar els continguts dins d’un tema

Si afegim molts continguts i activitats en un mateix tema, potser serà necessari organitzar-los per facilitar que els estudiants puguin entendre l’estructura del que els oferim. Podem fer servir el recurs Etiqueta per organitzar tots els ítems dins d’un tema. Pots veure com es fa en aquest vídeo sobre el recurs Etiqueta.

Vols fer un pas més?

Optimitza la quantitat d’ítems de la teva assignatura

Si afegim molts fitxers i molts enllaços, la nostra assignatura pot acabar sent una llista excessivament llarga, poc estructurada i perdedora. En aquest cas, la recomanació és la d’utilitzar els recursos Carpeta i Pàgina per organitzar fitxers i enllaços, respectivament. Descobreix com es pot fer en aquest vídeo sobre el recurs URL.

Els estudiants comparteixen arxius en una carpeta

Si volem que els nostres estudiants comparteixin material que han elaborat o trobat, una bona manera d’aconseguir-ho és creant una carpeta perquè ho puguin posar tot a dins. Generalment, els estudiants no poden penjar res dins de carpetes, però en aquest vídeo sobre el recurs Carpeta t’expliquem com es pot fer.