Com puc proposar activitats?

Tasca

L’activitat clàssica de Moodle és la que permet plantejar un treball a l’estudiantat i aquest, com a resposta, ha de generar un document que s’ha de lliurar a través de la plataforma. Es tracta de l’activitat del tipus Tasca. Aquest treball que elaboren els estudiants pot ser de diversos formats: document de text, imatge, vídeo, àudio… Es pot permetre que, en una mateixa tasca es pengin fins a 20 documents d’un màxim de 100Mb per document.

Podeu veure com crear una tasca a Moodle en aquest vídeo sobre “Activtat tasca”.

Recomanacions:

  • Pots crear una tasca on l’estudiantat hagi de combinar la seva resposta escrivint un text en línia i enviant un arxiu. En el text en línia hi poden escriure, per exemple, un resum del seu treball, una referència de les fonts consultades o les paraules clau de la seva producció.
  • És important tenir en compte que Moodle utilitza, per defecte, una escala de puntuació sobre 100. Ho podem deixar d’aquesta manera o canviar aquest valor a 10 mentre estem editant la tasca, a Qualificació > Puntuació màxima.

Fòrums

Els fòrums són espais de discussió asíncrona en grup. Permeten debatre sobre qualsevol tema relacionat amb l’assignatura. Són accessibles a tothom i això vol dir que els participants a l’assignatura poden respondre qualsevol missatge i poden obrir fils de discussió nous. Pots aprendre com crear i gestionar fòrums en aquest vídeo sobre els fòrums de debat.

Qüestionaris

Amb els qüestionaris de Moodle podrem proposar bateries de preguntes que l’estudiantat haurà de respondre. És un tipus d’activitat autocorrectiva (només requerirà la nostra intervenció en el cas de les preguntes de resposta oberta). Podem crear qüestionaris amb finalitats diferents. Per exemple:

  • Qüestionaris que serveixin com activitat de formació per a l’estudiantat on hi hagi preguntes relatives al contingut de l’assignatura.
  • Qüestionaris que serveixin com a tasca d’avaluació.

En qualsevol cas, el procés de creació d’un qüestionari serà sempre el mateix. Pots veure com es creen qüestionaris en aquest vídeo sobre com crear un qüestionari de Moodle.

Recomanacions:

Vols fer un pas més?

Qüestionaris de tipus test

Una pràctica habitual entre la comunitat docent és la de crear qüestionaris on les preguntes que es responen correctament sumen punts, les que es responen malament en resten i on les preguntes que es deixen en blanc ni sumen ni resten punts. A Moodle podem crear aquest tipus de qüestionaris seguint les indicacions d’aquest vídeo sobre qüestionaris tipus test.

Importar preguntes des d’un document de text

Es pot donar el cas que tinguis preguntes escrites en un document de text. Podem ajustar aquest document al format Aiken, que permetrà fer una importació massiva de preguntes directament al banc de preguntes de la nostra assignatura. Pots descobrir com es fa en aquest vídeo sobre preguntes en format Aiken.

Els estudiants s’avaluen entre ells

Si ja estem familiaritzats amb Moodle, podem plantejar-nos de proposar una activitat d’avaluació entre iguals, on cada estudiant haurà de revisar la feina d’uns quants companys i companyes de classe. Es tracta de l’activitat del tipus Taller.

La seva configuració és una mica més complexa. Però si ho vols provar, pots consultar aquest vídeo sobre com configurar “activitat taller” per veure com es configura l’activitat taller.

En aquest altre vídeo sobre trameses, assignació de revisions i avaluació de l'”activitat taller” s’explica com es fa el seguiment i l’avaluació en aquest tipus d’activitat.