Estudiantat amb necessitats educatives

Situacions a tenir en compte amb l’estudiantat amb necessitats educatives que facin docència virtual:

  • Increment de temps addicional per al lliurament de treballs i realització de tasques i activitatsCal tenir en compte que la situació d’autogestió no és fàcil per a algun del nostre estudiantat.
  • En la mesura del possible, que el professor prepari un resum del pla docent de l’assignatura on es recullin les activitats, lectures i terminis per tal que els estudiants puguin organitzar-se amb el màxim de temps possible.
  • Aquests dies cal prioritzar els recursos acadèmics digitals davant dels de format paper. Caldrà digitalitzar tot el que es pugui, però tenint en compte com es fa, ja que si és de baixa qualitat l’estudiantat amb baixa visió tindrà problemes. I si es fan fotos o escanejat de textos i es guarda el document com a imatge, tenir en compte que els lectors de pantalla no ho poden llegir.
  • Afegir un text alternatiu per les imatges que s’incloguin o que es pengin. Les persones amb baixa visió o ceguesa podran accedir així al contingut que conté la foto.
  • Recursos audiovisuals amb subtítol o transcripció, sempre que es pugui. Podeu accedir al tutorial realitzat per la Universitat d’Alacant en el qual s’indica com afegir subtítols en temps real a les presentacions en PowerPoint que es facin comentades.
  • Establir alguns treballs en format individual o de grup reduït (dues persones). Algunes discapacitats comporten una dificultat per fer treballs en grup (per exemple, Síndrome d’Asperger o altres persones amb algun problema de salut mental)
  • En el cas que algun estudiantat manifesti dificultats davant les eines digitals, caldrà intentar evitar incidències i simplificar la comunicació amb l’alumne, enviant per exemple les instruccions de cada activitat per correu electrònic (utilitzar una seqüència numèrica en el títol del missatge pot ajudar a localitzar les instruccions i les diverses activitats d’una assignatura).

La recomanació general és parlar i pactar amb l’estudiantat les possibles adaptacions a fer.

Aquestes indicacions han estat elaborades per les tècniques d’inclusió de les universitats UdG, UB, UAB, URV, UPF, UPC, URLL, UdL, UVic i especialment de la UOC que ens ha aportat la seva experiència en la virtualitat.