Ús de la imatge personal i dels canals telemàtics

La docència i l’avaluació no presencials fan que calgui tenir en compte un conjunt de consideracions i que  haguem  de prendre determinades mesures referents a l’ús de canals telemàtics i de la imatge personal.

La Secretaria General de la UdG ha elaborat documentació que fa referència a aquests aspectes i que us relacionem tot seguit: