Seguiment estudiants

Tutories personalitzades

Les tutories personalitzades permeten un coneixement més individualitzat de l’estudiant i un feedback més directe. Poden fer-se mitjançant el correu electrònic, la missatgeria interna de Moodle o la videoconferència, per exemple.

Moodle: es pot fer a través del servei de Missatgeria interna. D’aquesta manera, podrem conservar el registre de tota la comunicació amb un alumne en concret.

Google Meet: es tracta d’un servei de videoconferències integrada a la Suite de Google a la que tot el professorat pot accedir a través d’un compte de correu institucional del tipus @campus.udg.edu.

Tutories en petits grups

Les tutories en petit grup permeten treballar temes transversals i problemàtiques comuns entres els membres del grup. Poden ser útils per facilitar la comunicació, debatre, compartir informacions i resoldre dubtes. La interacció, l’intercanvi i el suport entre els mateixos membres del grup també és important.

Poden fer-se a través de vídeo-conferència i fòrums de discussió. El fòrum de discussió és una eina col·laborativa que permet comunicar-se o debatre en línia.

Moodle: permet crear grups de forma manual o a través d’alguna activitat on els alumnes s’inscriuen als grups.

També es pot recórrer a l’ús d’un Fòrum.

Google Meet: es tracta d’un servei de videoconferències integrada a la Suite de Google a la que tot el professorat pot accedir a través d’un compte de correu institucional del tipus @campus.udg.edu.