Qualificador

A l’hora de plantejar les activitats d’avaluació, és molt important començar organitzant bé el Qualificador de Moodle perquè a mesura que es vagin posant notes a les diferents tasques o es vagin corregint o autocorregint qüestionaris, ja es vagi fent el càlcul corresponent d’aquestes notes per obtenir la nota final de cada estudiant.