Des de l’ICE estem treballant per organitzar properament les següents activitats de formació i actualització docent:

 1. Sobre docència universitària i innovació docent:
  • Taller sobre estratègies d’avaluació
 2. Sobre metodologies docents actives
  • Taller sobre l’Aprenentatge Basat en Problemes: teoria i pràctica
  • Jornada sobre experiències de classe inversa a la UdG
  • Sessió sobre la metodologia de l’ApS (Aprenentatge Servei) a la universitat
  • Sessió de presentació de projectes d’APP interdisciplinaris
 3. Sobre recursos i eines TIC
  • Sessions de formació sobre Moodle a demanda de centres, departaments i equips de professorat
 4. Cursos per a la millora de la llengua anglesa en la docència, en col·laboració amb el Servei de Llengües Modernes
 5. Activitats sobre salut laboral en col·laboració amb el Servei d’Esports
 6. Activitats sobre seguretat laboral en col·laboració amb l’Oficina de Salut Laboral:
  • Curs sobre ús de la veu en la docència

Aquestes activitats formen part del Pla anual d’actuacions 2018-19 de l’àmbit universitari de l’ICE J. Pallach.

A més d’aquestes activitats, el Pla inclou actuacions de suport a la innovació docent, com la promoció i coordinació de Xarxes d’Innovació Docent i Grups d’Innovació Docent, l’organització d’esdeveniments sobre docència com el Simposi Internacional CIDUI, el Congrés Internacional CIDUI i els ICEberg Days, la participació en espais interuniversitaris com el Programa Margalida Comas, impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la Xarxa d’Universitats RED-U.

Fes una piulada!