Rúbriques d’avaluació

Rúbriques d’avaluació

Una rúbrica és un instrument d’avaluació formativa que consta d’una taula de doble entrada. A la primera columna s’hi troben els criteris d’avaluació de realització de les tasques. I, per a cadascun dels criteris de cada fila, hi ha els nivells...