Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

Presentació

Curs de set sessions pensat especialment, però no únicament, per a joves (potencials) directors de tesis doctorals a la UdG (postdocs, RyCs, lectors, agregats i titulars joves…). La idea és parlar de lideratge, tutorització, gestió del temps, finançament públic i privat (transferència de tecnologia), gestió de projectes de recerca, publicació i divulgació de la recerca i visibilitat, i funcionament administratiu del doctorat a la UdG.

Requisit: Tenir el títol de doctor

Programa:

  • Sessió 1 (14/01/19, de 12 a 14h). Lideratge del grup de recerca

A càrrec de: Mònica González. Departament de Psicologia UdG

  • Sessió 2 (16/01/19, de 12 a 14h). Tutorització i direcció de tesis doctorals

A càrrec de: Josep Viñas. Departament de Empresa UdG. Coautor del llibre “Com fer recerca”

  • Sessió 3 (18/01/19, de 12 a 14h). Gestió del temps

A càrrec de: Joana Frigolé. Consultora i Coach Professional (Perfil)

  • Sessió 4 (21/01/19, de 12 a 14h). Finançament per al grup de recerca

A càrrec de: Montserrat Estopà, Maria Josep Lara i Ferran Lázaro, Tècnics de l’OITT.

  • Sessió 5 (23/01/19, de 12 a 14h). Gestió de projectes de recerca

A càrrec de: Helena Montiel. Cap de l’OITT.

  • Sessió 6 (25/01/19, de 10 a 13h).  Publicació i divulgació de la recerca i millora de la visibilitat

La sessió estarà dividida en dues parts:

  1. Publicació de la recerca i millora de la visibilitat

A càrrec de: Miquel Solà, departament de Química, director Escola doctorat

2. Comunicació de la recerca

A càrrec de: Cristina Valentí, Tècnica de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de la UdG

  • Sessió 7 (25/01/19, de 13 a 14h). Procediments i normativa de doctorat a la UdG

A càrrec de: Miquel Solà, departament de Química, director Escola doctorat

Calendari i horari: 14, 16, 18, 21 i 23 de gener de 2019 de 12 a 14h, i 25 de gener de 2019 de 10 a 14h

Lloc: Sala Ernest Lluch. Biblioteca UdG. Campus Montilivi

Termini de matrícula: del 6 de novembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Més informació i matrícula

Fes una piulada!