Durant el primer semestre del curs 2018-19, des de l’ICE col·laborem amb:

  • La Facultat de Medicina, en l’organització d’una activitat formativa sobre l’ABP.
  • La Facultat d’Educació i Psicologia en l’organització d’activitats de formació en Moodle per al professorat del centre
  • Institut IRQV en l’organització d’un curs sobre la integració dels enfocaments quantitatiu i qualitatiu a la investigació en ciències socials
  • L’Escola Politècnica Superior en l’organització d’una activitat sobre com millorar les fitxes de les assignatures
  • L’Escola de Doctorat en l’organització d’una formació sobre com dirigir grups de recerca i tesis doctorals
  • L’Oficina de Salut Laboral en l’organització d’una activitat de primers auxilis en accidents de laboratori
  • L’OITT en l’organització d’una jornada de gestió d’estratègies de comunicació i disseminació per a projectes europeus

Fes una piulada!