12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies

Palma de Mallorca, 6 – 8 de juliol de 2020

Termini de presentació de propostes de comunicació: 12 de març de 2020 (inclòs)

Presentació de propostes de comunicació

El Congrés EDULEARN dóna l’oportunitat de presentar les experiències i projectes a una audiència internacional en tres formats diferents: oral, pòster o virtual.

Més informació