Activitat adreçada al PDI de la Facultat de Lletres, especialment als professors de l’assignatura “Comunicació oral i escrita”. Inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador.

En aquest curs, impartit pel Dr. José Antonio Millan, es treballaran tècniques d’expressió escrita amb especial incidència en les noves tecnologies.

Programa:

  • Google: la metaherramienta
  • Generadors de textos
  • Obres en col·laboració
  • Els wikis i la Wikipedia
  • Dissenya la teva pròpia aventura
  • Traduint a Garcilaso
  • Filar el fil en Twitter
  • La puntuació, nexe  entre oralitat i escriptura

Realització: 27,28 de setembre i 9 de novembre de 2018

Lloc: Facultat de Lletres de la UdG

Termini de matrícula: Del 21 al 25 de setembre de 2018

Més informació i matrícula

Fes una piulada!