Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Podeu accedir al contingut d’aquest curs anant a La Meva>Docència>Cursos

Aquest curs inclou formació sobre:

  • Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID-19
  • Protecció de dades i dret a la imatge
  • Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre
  • Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents

El material i documentació de cada un d’aquests temes, s’hi va incorporant progressivament. En aquests moments, està disponible la documentació dels dos primers temes i al llarg d’aquesta setmana s’hi anirà afegint la documentació dels altres dos. També s’hi inclourà un qüestionari d’autoavaluació per a cada tema, per tal de validar la realització del curs. Una vegada s’hagi completat el curs i respost aquests qüestionaris, l’ICE expedirà una certificació.

Tot el professorat de la UdG ha de conèixer els continguts d’aquest curs. El curs restarà obert a La Meva indefinidament per tal que tothom el pugui anar realitzant i els continguts estiguin sempre disponibles.

Accedir al curs

Per a cada tema s’han organitzat, durant aquest mes de juliol, webinars de realització opcional. Podeu veure informació sobre aquestes sessions en línia aquí:

Webinar. Dret a la protecció de les dades personals i dret a la pròpia imatge

Webinar. Drets d’autor: crear, reutilitzar i difondre

Webinar. Llibre d’estil UdG: pautes d’ús en materials docents

Webinar. Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID19

Aquestes sessions es graven i es posaran a disposició del PDI que no hi pugui assistir o tingui interès en visionar-les.

A partir de setembre s’organitzaran noves sessions.

Fes una piulada!