El portal de bones pràctiques de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) recull experiències d’innovació docent realitzades a la Universitat de Girona entre els anys 2016 i el 2018.

Algunes d’aquestes experiències han estat realitzades per les Xarxes d’Innovació Docent que s’impulsen des de l’ICE. D’altres, per professorat de diferents centres, com la Facultat de Medicina, la Facultat d’Infermeria i l’Escola Politècnica Superior. També s’hi ha inclòs una experiència de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES), adscrita a la UdG.

Poden consultar-se al portal de bones pràctiques de l’ACUP

Fes una piulada!