Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

A càrrec deOriol Güell Custodio

Objectius

  • Disposar d’una eina adequada al lloc de treball que permeti organitzar-se les tasques i programar-se les feines.
  • Identificar els lladres externs i disposar d’eines per disminuir-ne els efectes.

Programa

  • Introducció als sistemes d’organització.
  • Conceptes bàsics. Diagnòstic.
  • Anotació de tasques.
  • Els lladres externs i les interrupcions.
  • Programació jornada laboral. Guió diari.
  • Posposar tasques. Identificació i gestió.
  • Pla individual de treball.

Metodologia

Magistral altament participativa. Es combinaran les explicacions amb algunes dinàmiques breus. Es demanarà als assistents de fer un registre de les interrupcions al propi lloc de treball. Aquestes dades s’utilitzaran a la segona sessió per elaborar una estratègia a mida per fer front als lladres externs habituals.

Calendari i horari: 30 d’abril i 3 de maig de 2019 de 9:00 a 14:00h

Lloc: ICE Josep Pallach. Parc Científic i Tecnològic. Edifici Jaume Casademont (porta B). 1ª planta. Aula de Formació 6

Termini de matrícula: fins al 7 de febrer de 2019

Més infomació i matrícula

Fes una piulada!