L’aprenentatge per projectes (APP) és un mètode docent en el qual les activitats d’aprenentatge s’organitzen al voltant d’un projecte que l’estudiant ha de desenvolupar.

D’acord amb les definicions que es troben a la bibliografia, els projectes són tasques complexes, basades en preguntes, reptes a assolir o problemes reals, que involucren els estudiants en el disseny i la resolució d’un encàrrec inicial. Aquestes tasques proporcionen als alumnes l’oportunitat de treballar de forma relativament autònoma durant períodes de temps més o menys llargs, i culminen en productes reals o en presentacions.

Atès el creixent interès per aplicar aquesta metodologia a un nivell universitari, aquesta guia pretén presentar, de forma senzilla, els principals aspectes que el professorat ha de tenir en compte per planificar i desenvolupar un APP.

En cada un dels capítols es descriuen exemples de diferents casos pràctics d’APP que s’han desenvolupat per part de professors de la Universitat de Girona, integrants de la Xarxa d’Innovació Docent d’Aprenentatge per Projectes (XID‑APP) de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

La guia es presenta en tres idiomes: català, espanyol i anglès.

Accés a la Guia

Fes una piulada!