Activitat adreçada al PDI de la UdG i inclosa en el Pla Marc de Formació del Personal Docent i Investigador

A càrrec de: Cristina Sanchez Miret. Universitat de Girona

Objectius

• Aprendre metodologies docents i avaluatives sensibles al gènere.
• Desenvolupar competències que permetin evitar la ceguesa al gènere en la docència.
• Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
• Proporcionar eines per impartir una docència que capaciti a l’alumnat per desenvolupar investigació, projectes o aplicacions sensibles al Gènere.

Programa

• Introducció: conceptes bàsics
• Característiques d’una docència amb perspectiva de gènere: com podem superar la ceguesa al gènere? entorns d’aprenentatge inclusius, metodologies sensibles al gènere, materials, equilibrar el percentatge d’autors i autores (recursos per cercar aportacions teòriques i empíriques realitzades pels estudis de gènere).
• Desenvolupament de projectes d’innovació docent relacionats amb la perspectiva de gènere.
• Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat a la UdG.

Calendari i horari

18 de juny de 10 a 14h

Lloc
ICE Josep Pallach, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici Jaume Casademont. Porta B, 1ª planta.  Aula de Formació 6.

Termini de matrícula: Fins el 06/06/2019

Organitza: Unitat de Compromís Social, Unitat d’Igualtat de Gènere i ICE Josep Pallach

Més informació i matrícula

Fes una piulada!