A càrrec de: Laura Ripoll. Cap de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE)

Programa:
Estudiants internacionals vs estudiants en mobilitat
Principals programes de mobilitat
Processos de la mobilitat. El rol de l’ORE, el rol dels centres

Calendari: 26 de novembre de 2020 de 12 a 13.30h

Més informació