El aprendizaje cooperativo en la universidad del siglo XXI. Propuestas, estrategias y reflexiones.

Aquest llibre recull una mostra significativa de diferents estudis sobre l’aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats, també internacionals, derivades en gran part del Simposi Internacional en Aprenentatge Cooperatiu a la Universitat, celebrat a la Universitat de Girona el maig de 2019. Aquest simposi fou organitzat per la Xarxa d’Aprenentatge Cooperatiu (XIDAC) de la UdG, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

També s’hi recullen les reflexions sobre sinèrgies i projectes d’investigació derivades del Simposi Internacional que ha implicat la creació d’una xarxa nacional en aprenentatge cooperatiu.