Aquest taller forma part del programa d’introducció a metodologies docents actives, adreçat a professorat interessat en conèixer algunes d’aquestes metodologies d’avaluació que s’estan implementant a la UdG. Es planteja com una formació bàsica sobre mètodes docents actius i prèvia a una possible incorporació a alguna de les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE J. Pallach.

L’objectiu del taller és proporcionar les eines necessàries per aplicar l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació entre iguals en assignatures de diferents estudis universitaris.

En les sessions es combinaran les explicacions teòriques amb la realització de diferents activitats pràctiques i tasques, i l’anàlisi de casos pràctics

  • Realització: 17 i 22 de maig de 2018
  • Lloc: Parc científic i Tecnològic. Edifici J. Casademont. Pic de Peguera, 15 Porta B, 1ªpl. Aula Formació 1.
  • Termini inscripció: fins el 10 de maig de 2018

Més informació i inscripció.

Fes una piulada!