Activitat inclosa en el Pla Marc del Personal Docent i Investigador. 

A càrrec de: Lluïsa Escoda i Marianna Soler. Escola Politècnica Superior. Universitat de Girona

Objectius

 • Dissenyar projectes d’ensenyament-aprenentatge, analitzar els resultats i extreure conclusions vàlides per a noves actuacions.
 • Dissenyar estratègies d’aprenentatge que afavoreixen l’adquisició de competències.
 • Enriquir els mecanismes tradicionals d’avaluació amb propostes alternatives tant de tècniques com d’instruments d’avaluació.

Programa:

Primera sessió presencial: 14 de febrer de 2019

Treball no presencial: del 15 de febrer al 8 de maig

 • 1a. fase: planificació del projecte
  De febrer a març de 2019
  Planificació del projecte a implementar i de les activitats que en formaran part.
  Realització de tutories, online o presencials, de seguiment de la planificació realitzada per part dels participants
 • 2a fase: aplicació del projecte a l’aula
  De març a maig de 2019
  Aplicació a l’aula del projecte elaborat
  Realització de tutories, online o presencials, de seguiment de la implementació que s’estigui duent a terme per part dels participants

Es concretarà directament amb els participants les tutories a realitzar

Segona sessió presencial: 9 de maig de 2019

 
Metodologia: 
 
 • Les sessions presencials consistiran bàsicament en explicacions per part de les ponents, activitats en petits grups i debat.
 • El taller inclou, durant el període entre la primera sessió presencial i la segona, l’elaboració i la implementació a l’aula, per part dels participants, d’un projecte d’APP. Inclou també la realització de tutories, online o presencials, per al seguiment de la planificació i aplicació a l’aula
 • En la segona sessió presencial els participants exposaran el projecte implementat, s’analitzarà el seu desenvolupament i es debatran de forma conjunta possibles estratègies de millora.

Calendari i horari: Del 14 de febrer al 9 de maig de 2019

Sessions presencials: Dia 14 de febrer de 16h a 19h, i dia 9 de maig de 16h a 19h

Lloc: Seminari del Departament de Física. Edifici P2 de l’Escola Politècnica Superior

Organitza: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. Universitat de Girona

Termini de matrícula: del 4 de desembre fins al 7 de febrer de 2019

Més informació i matrícula

Fes una piulada!