El projecte “Nous materials per a l’elaboració dels Treballs Finals de Grau i de Màster”, realitzat conjuntament per professorat de la Facultat de Dret, i tècnics del Servei de Llengües Modernes i de la Biblioteca de la Universitat de Girona, fou el projecte guanyador d’aquesta primera edició del Premi.

El premi va consistir en la gravació d’un vídeo curt de difusió de l’experiència premiada a més d’un ajut per participar en un congrés de docència universitària internacional presentant aquesta experiència.

Amb el premi ICEberg, l’ICE de la Universitat de Girona pretén impulsar el reconeixement als docents implicats en projectes d’innovació docent i millorar els estudis de la nostra universitat.

També, contribuir a l’impuls i la consolidació d’una docència centrada en l’estudiant, en la qual es fomenti la seva implicació i participació activa en el seu procés d’aprenentatge.

Fes una piulada!