19 de novembre a les 15.30h

Presentació

EduSat és una plataforma web d’autoaprenentatge per apropar a estudiants i professors els conceptes de la teledetecció i les imatges de satèl·lit del programa Copernicus, d’observació de la Terra.

Les imatges recollides amb els sensors que duen incorporats els satèl·lits ens permeten evidenciar els canvis ambientals i territorials a temps gairebé real. Gràcies als recursos que oferirà aquest lloc web, els estudiants, els professors, els investigadors i la ciutadania en general, aprendran a identificar, monitoritzar i analitzar els canvis de la superfície terrestre produïts pel canvi ambiental global a partir d’imatges obtingudes pels satèl·lits.

Objectiu

L’objectiu del webinar és presentar el web EduSat, que actualment està en fase de desenvolupament, i mostrar els recursos, potencialitats i materials didàctics de què disposarà el web. A la vegada, es mostrarà EO Browser, un senzill visor que proporciona imatges satèl·lit del programa Copernicus de forma oberta i gratuïta i que permet analitzar i identificar fenòmens com inundacions, incendis, procés de desforestació o desgel, etc.

A càrrec de Carla Garcia-Lozano.

Per asistir al webinar, cal fer la inscripció a través d’aquest enllaç: https://forms.gle/H4E9Aqiykz6chcFm9

Més informació

Organtiza: SIGTE – UdG

Fes una piulada