El comitè científic del X CIDUI ha acceptat un total de 340 comunicacions per formar part del programa del congrés. Aquestes comunicacions es presentaran en les diferents sessions de presentació tant en format oral i pòster, com també en les sessions monogràfiques organitzades per àmbits temàtics.

Amb el lema d’aquesta edició, “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”, el CIDUI 2018 proposa analitzar com la societat del coneixement està transformant els espais i els temps d’aprenentatge. Ens plantegem com les necessitats dels nous aprenents i el món virtual han obert un ventall nou de possibilitats. Una correcta gestió d’aquesta nova dimensió ha de motivar, estimular i connectar l’aprenentatge més enllà de les aules. Les  universitats necessiten estar connectades amb l’entorn i la societat.

Com aconseguim una coherència entre les metodologies docents i els espais i temps d’aprenentatge?

En aquesta nova edició del CIDUI ens volem plantejar aquestes qüestions i obrir línies de reflexió que ens permetin aproximar-nos a possibles respostes.

Per assolir aquests objectius, i a més de les aportacions fetes pels congressistes, comptarem amb ponents com:

Laura Winer (PhD, Tecnologia Educativa), directora del Teaching and Learning Services (TLS) a la McGill University de Montreal Ignacio Alcalde, urbanista i vicepresident de la Fundación Metrópoli, centre internacional d’innovació sobre ciutats i territoris Jordi Franquesa, arquitecte, doctor en urbanisme i professor a ETSAB-UPC Pep Torn, director de la Biblioteca de l’European University Institute, d’Itàlia

 

El programa del congrés també s’enriqueix amb tallers de caràcter pràctic, simposis temàtics i trobades de diferents xarxes universitàries.

Més informació

 

Fes una piulada!