Les Xarxes d’Innovació Docent de l’ICE de la UdG continuen amb la seva activitat. Les xarxes que estan actualment en actiu són:

XID Aprenentatge Basat en Problemes
XID Aprenentatge Cooperatiu
XID Avaluació
XID Aprenentatge per Projectes
XID Aprenentatge per Projectes – interdisciplinari
XID Aprenentatge Reflexiu
XID Aprenentatge Servei
XID Virtualització de la docència
XID Joc i Aprenenatge
XID Tutoria

L’ICE ha impulsat aquest curs 2018-19 la creació de dues noves xarxes sobre: 

  • La metodologia de la Classe Inversa
  • Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la docència

Veure més informació a la web de l’ICE

Fes una piulada!