Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Accés al curs: La Meva>Docència>Cursos

Aquest curs inclou informació i material sobre les eines següents: Blackboard Collaborate, Google Meet i Microsoft Teams. També, sobre l’activitat Agenda de tutories integrada a Moodle.

A més de guies i documentació de cada eina, hi trobareu també els qüestionaris d’autoavaluació amb els quals es validarà la realització del curs. Una vegada s’hagi completat el curs i respost aquests qüestionaris, l’ICE expedirà una certificació per a cada eina (s’expediran a partir de la primera setmana de setembre i s’aniran expedint periòdicament per a totes les persones que vagin completant aquest curs de formació). Aquests certificats són digitals i estaran disponibles en el vostre expedient personal de formació (el podeu consultar a la web de l’ICE>Activitats de formació).
Rebreu una notificació quan estigui disponible.

Tot el professorat de la UdG ha de conèixer els continguts d’aquest curs. El curs restarà obert a La Meva indefinidament per tal que tothom el pugui anar realitzant i els continguts estiguin sempre disponibles.

Dins del curs també teniu a la vostra disposició les gravacions de 2 sessions sobre la plataforma Blackboard Collaborate realitzades al juliol i al setembre, respectivament (veieu-les aquí).

D’altra banda, a finals de setembre està previst realitzar una nova sessió en línia per resoldre dubtes sobre l’ús d’aquesta plataforma. Se n’informarà a través del Butlletí ICEberg (enviat quinzenalment).

A partir de setembre, es preveu organitzar també sessions en línia sobre l’eina Microsoft Teams.

Fes una piulada!