Formació sobre competències mínimes en àmbits considerats imprescindibles per a l’actuació docent

Podeu accedir al contingut d’aquest curs anant a La Meva>Docència>Cursos

Aquest curs inclou informació i material sobre les eines següents: Blackboard Collaborate, Google Meet i Microsoft Teams. També sobre l’activitat Agenda de tutories integrada a Moodle.

De moment, hi trobareu ja les guies de Blackboard Collaborate i Google Meet, i també de l’agenda de tutories. Properament s’hi inclourà també informació sbore Microsoft Teams. També s’hi inclouran qüestionaris d’autoavaluació per a cada eina per tal de validar-ne la realització. Una vegada s’hagi completat el curs i respost aquests qüestionaris, l’ICE expedirà una certificació.

Tot el professorat de la UdG ha de conèixer els continguts d’aquest curs. El curs restarà obert a La Meva indefinidament per tal que tothom el pugui anar realitzant i els continguts estiguin sempre disponibles.

Accedir al curs

S’ha organitzat també un webinar de realizació opcional sobre l’ús docent de la plataforma Blackboard Collaborate el dia 16 de juliol. Dins del mateix curs hi trobareu la informació i l’enllaç a la inscripció en aquesta sessió en línia: accedir al curs.

Aquest webinar es gravarà i es posarà a disposició del professorat que no hi pugui assistir. I, s’organitzaran noves sessions en línia al setembre (properament s’informarà).

D’altra banda, a partir de setembre, es preveu organitzar webinars sobre l’eina Microsoft Teams.

Fes una piulada!